Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Dringende oproep tot alertheid op bioveiligheid

30 oktober 2020

Vorige week schatte de deskundigengroep van LNV het risico op een introductie van vogelgriep hoog in. Kort daarna zijn er in Kockengen (Utrecht) besmette zwanen gevonden. Ook is er in Altforst op een bedrijf met vleeskuikenouderdieren vogelgriep (H5) vastgesteld. Daarnaast zijn er diverse andere besmette wilde vogels gevonden op verschillende plaatsen in Nederland. Daarmee is de situatie uiterst zorgelijk. AVINED doet een dringende oproep aan de pluimveesector: wees alert op de bioveiligheidsstatus op uw bedrijf.

Het is zorgelijk dat al zo relatief vroeg in het ‘vogelgriepseizoen’, dat ongeveer loopt van oktober tot februari, zoveel vogels in Nederland gevonden worden. Door reguliere dode vogelmonitoring wordt dit nauwkeurig in de gaten gehouden. Van twee smienten die gevonden werden in IJmuiden en Bloemendaal is al bevestigd dat ook zij besmet waren met het HPAI van het type H5N8, van anderen vondsten moet dit nog bevestigd worden.

Maatregelen
Landelijk:

 • Bezoekersprotocol van kracht voor locaties waar gevogelte commercieel wordt gehouden (protocol via AVINED-website).
 • Vervoersmaatregelen voor o.a.:
  • pluimvee, met uitzondering van eendagskuikens, tussen inrichtingen waar pluimvee commercieel wordt gehouden;
  • eenden of kalkoenen tussen een inrichting waar eenden of kalkoenen commercieel worden gehouden en een slachterij;
  • vee, eendagskuikens, mest, eieren, diervoeders, melk of strooisel van of naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen.
   Raadpleeg de website van AVINED voor de bijbehorende protocollen
  • Ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, was al reeds van kracht .
  • Verplichte maatregelen voor eendenbedrijven bij het gebruik van strooisel, was al reeds van kracht (protocol via AVINED-website).
   Lees voor meer informatie over de landelijke maatregelen in de regeling.

Rondom het bedrijf in Altforst:

 • Vervoersverbod voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Altforst. Lees meer over vervoersbeperkingen in de regeling.
 • In samenwerking met de brancheorganisaties inventariseert en bespreekt AVINED de knelpunten voor bedrijven met LNV en NVWA.

Aanvullend: bioveiligheidstatus & meldplicht

Nogmaals: AVINED doet een dringende oproep aan de pluimveesector om alert te zijn op de bioveiligheidsstatus van uw bedrijf. Wees ook alert op klinische verschijnselen van AI, zodat besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Neem bij twijfel contact op met uw dierenarts. Bij uitval van meer dan 0,5% gedurende twee dagen, of meer dan 3% per week per koppel geldt o.a. een meldingsplicht bij de NVWA (045 – 546 3188). Hierbij: klik hier voor tips.

Meer informatie

Stichting AVINED houdt nauw contact met het ministerie van LNV om de situatie in de gaten te houden. AVINED houdt u op de hoogte via deze nieuwsbrieven. Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van het ministerie van LNV. Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340.