Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Durchführungsbeschluss

24 december 2021

Aufgrund der Entwicklungen rund um Corona und die Geflügelpest wurde ein Durchführungsbeschluss erlassen. Dieser räumt die Möglichkeit ein, die IKB-Kontrolle bei Bedarf aus der Ferne durchzuführen. Der Kontrolleur muss nicht in Ihren Betrieb und in Ihren Stall kommen.

 

Durchführungsverordnung temporäre Vorschriften IKB Kip 18 dezember bis heute