Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Extra toelichting voorschriften QS 2020

30 juni 2020

QS stelt voor pluimveehouders een extra toelichting op de QS voorschriften beschikbaar, als verduidelijking. Dit document is helaas niet beschikbaar in het Nederlands. Het document is vernieuwd en bevat extra toelichting op de uitvoering van bepaalde QS voorschriften. Het gaat hier dus niet om nieuwe voorschriften.

 

Het document in het Engels kunt u hier vinden.

Het document in het Duits kunt u hier vinden.

 

U vindt hierin extra toelichting over:

 

  • Voorschrift 2.1.3: documentatie zelfcontrolelijst. Toelichting: ook de corrigerende maatregelen en termijnen voor het oplossen hiervan moeten worden gedocumenteerd. In de vertaalde zelfcontrolelijst (Nederlands) is een kolom opgenomen met ‘Corrigerende maatregel’ en ‘Termijn’ waar u dit direct kan noteren.

 

  • Voorschrift 2.1.4: de contactgegevens in het noodplan. Toelichting: het noodplan omvat minimaal de gegevens van een contactpersoon die bekend is met het bedrijf en de behandelende dierenarts. Wanneer de diverse systemen in de stal (bijv. de ventilatie, alarm-, voer- en watersystemen) afhankelijk zijn van elektriciteit moeten ook de contactgegevens van de technische service/dienst worden vermeld.

 

  • Voorschrift 3.1.1: labels voer en voederadditieven. Toelichting: alle labels moeten bewaard worden. Dit is van belang omdat hierop het batchnummer is vermeld. Zo kan op elk moment tracering plaatsvinden.

 

  • Voorschrift 3.2.7: de berekening van de bezettingsdichtheid. Toelichting: de oppervlakte onder de voer- en drinksystemen kan als bruikbaar oppervlakte worden meegerekend als:
    • Deze op hoogte verstelbaar zijn

    

    • Er vanaf dag 21 onbeperkt toegang is tot voer en water

    

    • De voer- en drinksystemen zich op een hoogte bevinden waarop alle dieren ongehinderd kunnen bewegen

    

    

 

  • Voorschrift 3.2.10: verantwoordelijke voor controle op QS-erkenning transporteur dieren. Toelichting: de verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij diegene die de opdracht tot transport geeft. Echter wijst QS wel op eigen verantwoordelijkheid vanuit de pluimveehouder, waarbij de boodschap is: ga dit altijd nog zelf na als pluimveehouder. Indien het transport door de transporteur wordt uitbesteed aan een onderaannemer, dan is de transporteur verantwoordelijk dat de onderaannemer QS-erkend is voor het transport. Kortom, zorg dat u of uw afnemer af en toe nagaat of iedereen die wordt ingeschakeld nog QS-waardig is.

 

  • Voorschrift 3.2.14: jaarlijkse bijscholing. Toelichting: minimaal één verantwoordelijke medewerker of de pluimveehouder zelf moet een jaarlijkse bijscholing volgen. Voorwaarde is dat je minimaal vermeld moet staan op de lijst met personeel dat verantwoordelijk is voor de verzorging van de kippen. De bevestiging van deelname moet minimaal de naam vermelden wie de bijscholing heeft gevolgd en kan worden ingezet voor meerdere bedrijfslocaties.

 

  • Voorschrift 3.3.4: verantwoordelijke voor controle op QS-erkenning transporteur diervoeder. Toelichting: dit is diegene die de opdracht geeft aan de diervoeder transporteur. Bij verpakte diervoeders is er geen verplichting dat de transporteur QS erkend is. Indien het transport door de transporteur wordt uitbesteed aan een onderaannemer, dan is de transporteur verantwoordelijk dat de onderaannemer QS-erkend is voor het transport.

 

  • Voorschrift 3.5.4: gezamenlijke opslag geneesmiddelen voor meerdere locaties en/of diersoorten. Toelichting: het moet duidelijk identificeerbaar zijn voor welke locatie en/of diersoort de geneesmiddelen ingezet mogen worden. U kunt dit bijvoorbeeld doen door in de opslag hiervoor aparte secties te maken.

 

  • Voorschrift 3.6.4: ophalen van kadavers. Toelichting: vervoer van kadavers op de openbare weg is enkel toegestaan voor daartoe bevoegde kadaverophaaldiensten (bijv. Rendac).

 

  • Voorschrift 3.6.5: documenteren plaagdierbeheersingsmaatregelen. Toelichting: er moet minimaal een plan zijn waar de locaties vermeld staan waar het lokaas geplaatst wordt. Per locatie moeten de beheersmaatregelen worden gedocumenteerd. Als u deelnemer bent aan IKB Kip dan heeft u dit al.

 

  • Voorschrift 3.8: definitie van laden bij transport. Toelichting: hiermee wordt bedoeld zowel het laden als het lossen van de dieren.