Nieuws

Salmonellabesmettingen Nederland onder EU-doelstellingen

Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, heeft de Nederlandse pluimveesector alle doelstellingen van de EU voor 2022 gehaald. Daarvoor willen wij u bedanken!

Wijziging bemonsteringsfrequentie Salmonella (groot)ouderdierbedrijven per 1 juli 2023

De wettelijke bemonsteringsfrequentie voor Salmonella bij (groot)ouderdierbedrijven keert terug naar driewekelijks voor regulier onderzoek en twee keer per ronde voor officieel onderzoek.

Terugkijken: Webinar "Ontsmettten drinkwater(leiding) in pluimveestallen, waar moet ik op letten?"

Op 10 mei 2023 hebben ZLTO, AVINED (IKB Ei & IKB Kip) en SecurEggFarmer een webinar voor pluimveehouders en erfbetreders georganiseerd over ‘Ontsmetten drinkwater(leiding) in pluimveestallen’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Fire safety on your farm

27 januari 2020

You naturally want to guarantee the safety of yourself, your employees and the animals on your farm. IKB is helping you by including safety requirements in the IKB schemes. The fire safety at your farm is a current issue for us. For this reason, regulation B10 has been included in IKB Kip. Regulation B10 (IKB Kip 1.2 Poultry Farms) requires you to have the electrical installations in buildings that house animals inspected. Short circuit, or spontaneous combustion, of electrical installations is one of the most common causes of fires on farms.

What does regulation B10 mean for you in concrete terms?

  • Existing buildings should be inspected before 1 January 2020 according to the applicable national standards in your country (Table 1).
  • These electrical installations must be re-inspected every five years.
  • New barns should be inspected according to the applicable national standard in your country (Table 1).
  • If a barn is used that was completed after 1 January 2020, the electrical installations must be inspected.
Country Existing barns Barn in use
The Netherlands NEN 3410 NEN 1010
Belgium EN 50110 A.R.E.I. / R.G.I.E.
Germany DIN VDE 0701/0702 DIN VDE 0100-600/0105-100
Other countries National standard with EN 50110 as basis National standard with IEC60364 as basis

What else can you do to reduce the risk of fire in your buildings?

The risk of a fire is low, but the consequences are immense. It is important to be aware of measures you can take to reduce the risk of fire in your barns. In addition to electrical installations, activities that involve a fire risk and overheating of equipment are important risk factors that can cause an outbreak of fire.

If necessary, ask your local fire department or safety authority about the safety measures that you can take.