Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Formaline onder de Europese loep

1 december 2023

Het reinigen en desinfecteren van pluimveestallen is belangrijk, maar kan risico’s met zich meebrengen. Zo wordt formaldehyde in een verzadigde oplossing (formaline) soms gebruikt om af te rekenen met Salmonella. Formaline is een toegelaten desinfectiemiddel onder de biociden richtlijn, maar ook als kankerverwekkend geclassificeerd.

In Europees verband wordt op dit moment informatie gezocht over alternatieven voor formaline. Hierbij worden diverse sectoren benaderd, waaronder de pluimveesector.

Ons standpunt is dat formaline beschikbaar moet blijven, mits het onder de juiste condities wordt gebruikt. In voorkomende gevallen kan gedesinfecteerd worden met mildere middelen, maar beschikbaarheid van formaline op sommige momenten is in het belang van het dierenwelzijn en de volksgezondheid.