Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Formaline onder de Europese loep

1 december 2023

Het reinigen en desinfecteren van pluimveestallen is belangrijk, maar kan risico’s met zich meebrengen. Zo wordt formaldehyde in een verzadigde oplossing (formaline) soms gebruikt om af te rekenen met Salmonella. Formaline is een toegelaten desinfectiemiddel onder de biociden richtlijn, maar ook als kankerverwekkend geclassificeerd.

In Europees verband wordt op dit moment informatie gezocht over alternatieven voor formaline. Hierbij worden diverse sectoren benaderd, waaronder de pluimveesector.

Ons standpunt is dat formaline beschikbaar moet blijven, mits het onder de juiste condities wordt gebruikt. In voorkomende gevallen kan gedesinfecteerd worden met mildere middelen, maar beschikbaarheid van formaline op sommige momenten is in het belang van het dierenwelzijn en de volksgezondheid.