Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Geen intrekking ophokplicht (28 mei 2021)

28 mei 2021

Het ministerie van LNV heeft na advies van de deskundigengroep dierziekten besloten dat er (nog) geen intrekking komt van de landelijke ophokplicht. Het ministerie zal de deskundigengroep dierziekten vragen om wekelijks het risico op introductie van vogelgriep te evalueren. Zo kan wekelijks beoordeeld worden of aanpassingen mogelijk zijn. Ook is er nog deze week overleg met betrokken stakeholders (waaronder sectororganisaties, Dierenbescherming en retail) om de situatie te bespreken en mogelijkheden te verkennen om uit deze situatie te komen. Dit meldt het ministerie in een brief aan de Tweede Kamer.

Ophokplicht

De deskundigengroep maakte op 21 mei een beoordeling van het risico op besmetting van pluimveebedrijven met vogelgriep. De recente besmetting in Weert was toen nog niet bekend. De deskundigen schatten het risico dat een Nederlands pluimveebedrijf besmet raakt met HPAI toen in als matig tot hoog. Het risico in Noord-Nederland schatte zij hoger (hoog) in dan in de rest van Nederland (matig tot hoog). Met de recente besmetting in Weert in ogenschouw genomen, concludeert de minister dat het risico dat een Nederlands pluimveebedrijf besmet raakt met HPAI, nog niet voldoende afgenomen is om de ophokplicht nu in te trekken. Ook de voortdurende vondsten van besmette wilde vogels in Noord Nederland maken het onzeker hoe lang de ophokplicht nog in stand moet blijven.

Vogelgriepsituatie

Vogels

De deskundigen melden dat de meeste trekvogels inmiddels uit Nederland zijn vertrokken. Daartegenover staat dat er de komende tijd aanwas van jonge vogels is. Deze jonge vogels zijn niet eerder met vogelgriepvirussen in aanraking gekomen en daardoor gevoelig voor besmettingen. Het is onduidelijke welke invloed dit de komende tijd heeft op de mate waarop het virus in wilde vogels blijft circuleren. Verder worden in de provincies Friesland en Groningen nog steeds dode brandganzen en roofvogels gevonden. Hier wordt het vogelgriepvirus H5N1 in gevonden. Deze H5N1 variant is verwant aan het H5N8 virus dat eerder ook in Nederland is gevonden. Het betreft dus geen zoönotische variant van H5N1. Er zijn recent in Nederland geen wilde vogels meer gevonden die besmet waren met HPAI H5N8.

Andere landen

In sommige Europese landen vonden de afgelopen twee weken nog enkele besmettingen op pluimveebedrijven plaats: Duitsland (1), Roemenië (5) en Polen (19). In Polen is de situatie nog steeds zorgelijk. De besmettingen lopen op en er lijkt sprake van besmetting tussen bedrijven. Sinds de eerste uitbraak in Polen geldt in Nederland een extra reiniging en ontsmetting voor lege pluimveewagens die uit landen komen met HPAI-besmettingen in commercieel pluimvee.

Alert

De pluimveesector wordt opgeroepen om extra waakzaam te blijven voor indirecte versleping van virus vanuit gebieden met HPAI-besmettingen naar Nederland en alle bioveiligheidsmaatregelen in acht te nemen.