Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Geen salmonellaverificatieonderzoek meer, AVINED blijft acties ondernemen

10 augustus 2020

Sinds begin dit jaar verklaart de NVWA (opfok) (groot)ouderdieren direct besmet na de eerste positieve testuitslag van een Salmonella uit de Top 5 / Top 6*. Er vindt geen verificatieonderzoek meer plaats. Het koppel wordt vervroegd geslacht. Deze wijziging komt vanuit Europese regelgeving. AVINED kan zich niet vinden in deze Europese regelgeving. Het uitvoeren van een verificatieonderzoek voorkomt namelijk dat dieren onnodig vervroegd worden geslacht of geruimd. Daarom onderneemt AVINED actie om de voormalige werkwijze weer terug te krijgen.

Om Salmonella in eieren en kip te voorkomen, kent de Nederlandse pluimveeketen een strikte aanpak. Tot voor kort vond er na een eerste positieve uitslag een verificatieonderzoek plaats. Als dat verificatieonderzoek ook positief was dan werd het koppel vervroegd geslacht. Met de gewijzigde werkwijze moeten positieve koppels al na een eerste positieve uitslag uit productie genomen worden, terwijl het verleden heeft geleerd dat er nogal wat vals positieven zijn.

Wat doet AVINED?

AVINED onderneemt verschillende acties richting de Nederlandse en Europese overheden om de voormalige werkwijze terug te krijgen. Dit doet AVINED in samenwerking met LTO/NOP, NVP en COBK. Dit heeft geleid tot het volgende:

 • Intensieve overleggen met het ministerie van LNV en met de NVWA
  Zo is AVINED bijvoorbeeld op zoek naar ruimte voor bedrijven waar sterk getwijfeld wordt aan de correctheid van de eerste uitslag. Zo dat er toch een verificatieonderzoek wordt uitgevoerd. Natuurlijk staat zorgvuldigheid en voedselveiligheid hierbij voorop.
 • Antwoord op de vraag of de Nederlandse aanpak beter is dan de EU-aanpak
  Dit onderzoek heeft het ministerie van LNV uitgezet. AVINED ondersteunt waar nodig, zoals het aanleveren van gegevens.
 • Conclusie baseren op feiten via onderzoeksbijdrage
  Bij een aantal bedrijven heeft AVINED, als onderdeel van het veterinaire praktijkonderzoek, aanvullende monsters laten nemen in overleg met de pluimveehouder. De uitkomsten daarvan worden gebruikt als onderbouwing van onze wens tot verificatieonderzoek.

Hopelijk dragen deze activiteiten bij aan een goede afloop. Helaas is het wel een langdurig proces. Daarom blijft AVINED ook de komende periode actief aandringen op een goede aanpak.

Helpt u mee?

Ook u kunt helpen om te voorkomen dat dieren onnodig vervroegd worden geslacht of geruimd:

  1. Neem monsters altijd zorgvuldigWas vooraf uw handen, gebruik schone laarzen, verstuur monsters direct en verpak ze goed. Let op: ook de binnenkant van de overschoentjes wordt onderzocht. Zo voorkomt u bijvoorbeeld kruisbesmetting.
  2. Controleer of de juiste gegevens op het inzendformulier en op de monsters staanZorg ervoor dat de monsters duidelijk zijn voorzien van een identificatie, zoals een stalnummer. Bij onduidelijke nummering of samenvoeging van monsters van meerdere stallen is de kans namelijk groot dat alle stallen besmet worden verklaard. En vervolgens moeten worden afgevoerd. Zorg er ook voor dat uw laboratorium over de juiste informatie beschikt, een voorbeeldinzendformulier kunt u hier vinden.
  3. Informeer AVINED bij een SalmonellabesmettingInformeer AVINED als uw dieren getroffen worden door een Salmonella uit de Top 5 / Top 6*. Uw ervaringen en informatie helpen namelijk bij het verzamelen van feitelijke argumentatie voor behoud van het verificatieonderzoek. U kunt met AVINED contact opnemen via: 088 – 998 4340 | info@avined.nl.

* De Top 5 zijn S. Enteritidis, S. Typhimurium (incl. monofasische S. Typhimurium), S. Hadar, S. Infantis en S. Virchow. Bij de voorschakels in de pluimveevleesketen wordt ook S. Java meegenomen (dit maakt de Top 6).