Nieuws

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Putten (5 december 2023)

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Putten onder voorwaarden weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld bij legbedrijf in Putten (2 december 2023)

Het ministerie van LNV meldt dat in Putten (gemeente Putten, provincie Gelderland) vogelgriep is vastgesteld op een leghennenbedrijf.

IKB Kip - Jaarplan en deelnemersbijdrage 2024

Het jaarplan en de deelnemersbijdrage 2024 voor IKB Kip zijn vastgesteld.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

H5-besmette gans aangetroffen in Eemdijk, wees alert (06-08-2021)

6 augustus 2021

Op 3 augustus ontving de NVWA een verdenking van een besmette gans met vogelgriep op een hobbylocatie met 19 ganzen in een vijver in Eemdijk (provincie Utrecht). De melding kwam binnen nadat zes jonge ganzen, van de 19 aanwezige ganzen, neurologische verschijnselen vertoonden en zijn dood gegaan. Eén van deze zes is onderzocht door het WBVR en positief getest op vogelgriep H5 (waarschijnlijk hoog pathogeen). Na deze melding heeft de NVWA op 5 augustus de locatie bezocht en officiële monsters van alle 13 nog levende ganzen genomen. Deze ganzen vertoonden op dat moment geen verschijnselen. Vandaag (6 augustus) is gebleken dat officiële monsters negatief zijn. Er worden geen landelijke of lokale maatregelen ingesteld. Wel doen het ministerie en AVINED een dringende oproep tot alertheid. Het vogelgriepvirus is nog steeds aanwezig in Nederland.

De locatie van de hobbyhouder is geblokkeerd en verdacht verklaard gezien het feit dat in het kadaver van de jonge gans wel virus was aangetoond. De nog levende ganzen worden later nogmaals bemonsterd. Er liggen geen pluimveebedrijven in een zone van 3km rondom de locatie. In de zone tussen 3 en 10 km liggen 13 pluimveebedrijven. Aangezien de officiële monsters van de nog aanwezige ganzen negatief zijn, en na raadplegen van de aanwezige dierziekte deskundigen, worden er op dit moment naast blokkade van het bedrijf en monitoring van de nog aanwezige ganzen geen aanvullende maatregelen genomen. De NVWA zal begin volgende week, zoals gebruikelijk bij vondsten van vogelgriep bij hobbyhouders, melding doen van de vondst op haar website.

 

Vogelgrieprisico ongewijzigd

De vondst van deze dode besmette vogel toont aan dat het vogelgriepvirus nog aanwezig is in Nederland. Ook Duitsland deed recent nog melding van enkele besmette wilde vogels. Dit is in lijn met de eerder uitgesproken verwachting van de deskundigengroep dierziekten die aangaf dat het virus vermoedelijk nog onder (jonge) vogels (standvogels) kan circuleren. Dat heeft o.a. te maken met het feit dat er dit jaar lange tijd virus bleef circuleren in de wilde vogels, en de jonge dieren besmet kunnen raken. Ook na de besmette gans oordelen de aanwezigen deskundigen dat het volgens hen op dit moment niet nodig het risico voor Nederland naar boven bij te stellen.

 

Dringende oproep tot alertheid

De vondst van de besmette gans bevestigt dat we alert moeten blijven en dat het melden van verdenkingen en gevonden dode vogels belangrijk is. Er worden nog steeds dode vogels ingestuurd en onderzocht op vogelgriep. Tot nu toe zijn die allemaal negatief getest. Om de situatie nog beter in de gaten te kunnen houden start in september ook een aanvullende monitoring bij levende wilde vogels. Ook de deskundigen zullen waar nodig geraadpleegd worden. Het ministerie van LNV en AVINED roepen de pluimveesector op alert te zijn op mogelijke besmettingen, en benadrukken het belang van een goede bioveiligheidsstatus. Klik hier voor de meldcriteria van de NVWA.