Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Einsatz diverser Mittel

6 juli 2023

Als Lebensmittelproduzent ist es sehr wichtig für Ihre Tiere und die Lebensmittelsicherheit, dass Sie in Ihrem Betrieb die richtigen Mittel verwenden. Verschiedene Arten von Mitteln kommen in den Betrieben zum Einsatz, etwa Reinigungs- und Desinfektionsmittel einschließlich Reinigungs- und Desinfektionsmittel für das Tränkesystem. Für all diese Mittel ist wichtig, dass sie in dem Land, in dem Ihr Betrieb seinen Sitz hat, zugelassen sind. Kontrollieren Sie zudem auch, ob die Mittel für den jeweils richtigen Zweck und entsprechend dem Informationshandbuch verwendet werden.

Es ist wichtig, dass Sie als Lebensmittelproduzent immer darüber Bescheid wissen, welche Mittel in Ihrem Betrieb zum Einsatz kommen, selbst wenn Sie nicht die Person sind, die diese verwendet.