Nieuws

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Foundation PLUIMNED has merged into foundation AVINED

24 januari 2023

The PLUIMNED and OVONED foundations have merged with the AVINED foundation, with a view to working even more efficiently as an organisation.

The foundation AVINED logo will replace the foundation PLUIMNED logo on agreements, invoices and letters from IKB Kip. In practice, nothing will change for you; even the contact information for IKB Kip will stay the same. You can reach us by email info@ikbkip.nl and by telephone +31 88 – 998 43 40.