Nieuws

Afvoer van opfokdieren in de Gelderse Vallei (12 mei 2022)

Het ministerie van LNV heeft gemeld dat de afvoer van opfokdieren uit de Gelderse Vallei onder voorwaarden is toegestaan.

IKB Kip: Tips voor de IKB Kip controle 2022

We geven u graag een aantal tips op basis van de meest vastgestelde afwijkingen 2021 om afkeur op deze voorschriften te voorkomen.

IKB Kip: Leg vast hoe u de stal reinigt

Om de IKB-controle efficiënter te laten verlopen vraagt IKB Kip deelnemers die in eigen beheer reinigingswerkzaamheden uitvoeren om het nieuwe track&trace formulier ‘’reinigen in eigen beheer’’ in te vullen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Plaagdierbeheersing: wanneer is een registratie bij Ctgb nodig?

16 september 2021

Chemische plaagdierbeheersingsmiddelen worden, net als alle andere biociden en gewasbeschermingsmiddelen, beoordeelt door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Zij beoordelen of een middel veilig is voor mens, dier en milieu, voordat dit in Nederland verkocht en gebruikt mag worden. Mechanische vallen hoeven niet geregistreerd te zijn bij het Ctgb. De scheiding tussen mechanisch en chemisch is soms lastig vast te stellen. Dit begint bij de wettelijke definitie van biocide (Verordening 528/2012, artikel 3). Wij hebben enkele voorbeelden op een rij gezet zodat u meer inzicht krijgt in welke situaties er wel en niet een registratie in Ctgb nodig is.

Voorbeelden:
Geen registratie nodig:
1. Vliegenmepper
2. UV-licht
3. Rattenklem, waardoor het dier mechanisch gedood wordt

Wél registratie nodig:
1. Plakstrip die bijvoorbeeld insecten aantrekt d.m.v. geur
2. Lokdoosje met daarin anticoagulantia (antistollingsmiddel)

Combinatie:
Kastval, waardoor een muis/rat in een bak met vloeistof valt en hierdoor wordt gedood.

Bij het laatste voorbeeld hoeft de kastval zelf geen registratie te hebben bij het Ctgb. De vloeistof in de val moet wél een registratie hebben, zie ook deze Kamerbrief. Aangezien de vloeistof ervoor zorgt dat het dier wordt gedood, valt het onder een biocide. Ook wanneer de biocide in combinatie met de kastval op de markt wordt aangeboden, moet de biocide een registratie hebben. Controleer dus altijd of de biocide in een kastval een registratie heeft in de databank van Ctgb.

Het Ctgb register