Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip: Plaagdierbeheersing: wanneer is een registratie bij Ctgb nodig?

16 september 2021

Chemische plaagdierbeheersingsmiddelen worden, net als alle andere biociden en gewasbeschermingsmiddelen, beoordeelt door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Zij beoordelen of een middel veilig is voor mens, dier en milieu, voordat dit in Nederland verkocht en gebruikt mag worden. Mechanische vallen hoeven niet geregistreerd te zijn bij het Ctgb. De scheiding tussen mechanisch en chemisch is soms lastig vast te stellen. Dit begint bij de wettelijke definitie van biocide (Verordening 528/2012, artikel 3). Wij hebben enkele voorbeelden op een rij gezet zodat u meer inzicht krijgt in welke situaties er wel en niet een registratie in Ctgb nodig is.

Voorbeelden:
Geen registratie nodig:
1. Vliegenmepper
2. UV-licht
3. Rattenklem, waardoor het dier mechanisch gedood wordt

Wél registratie nodig:
1. Plakstrip die bijvoorbeeld insecten aantrekt d.m.v. geur
2. Lokdoosje met daarin anticoagulantia (antistollingsmiddel)

Combinatie:
Kastval, waardoor een muis/rat in een bak met vloeistof valt en hierdoor wordt gedood.

Bij het laatste voorbeeld hoeft de kastval zelf geen registratie te hebben bij het Ctgb. De vloeistof in de val moet wél een registratie hebben, zie ook deze Kamerbrief. Aangezien de vloeistof ervoor zorgt dat het dier wordt gedood, valt het onder een biocide. Ook wanneer de biocide in combinatie met de kastval op de markt wordt aangeboden, moet de biocide een registratie hebben. Controleer dus altijd of de biocide in een kastval een registratie heeft in de databank van Ctgb.

Het Ctgb register