Nieuws

Jaarplan en deelnemersbijdrage IKB Kip 2023

We nemen u alvast mee in het jaarplan 2023 voor IKB Kip.

Doe de middelencheck voor uw drinkwaterleidingen

Als u zelf of als u een bedrijf inhuurt om uw drinkwaterleidingen te reinigen/ontsmetten, dan bent u als voedselproducent eindverantwoordelijk dat de toegestane middelen op de juiste manier en met de juiste dosering worden toegepast. Wij hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Plaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaan een aantal zaken veranderen rondom plaagdierbeheersing. Lees hier meer.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Intrekking beperkingsgebieden (1 juni 2022)

2 juni 2022

Intrekking beperkingsgebieden

Met ingang van zaterdag 4 juni 2022 worden de beperkingsgebieden (3 en 10 km-gebieden) in de Gelderse Vallei ingetrokken. Dit betekent dat het vervoer van pluimvee, eieren en producten hiervan weer zonder beperkingen mogelijk is. Het beperkingsgebied (3 en 10 km-gebied) Boskoop wordt naar verwachting op 20 juni 2022 ingetrokken. De intrekking geldt niet als er een nieuwe uitbraak in een gebied plaatsvindt.

Inhuren arbeid

Als u de komende tijd een laadploeg nodig heeft of een bedrijf om uw stallen te reinigen en ontsmetten neem dan z.s.m. contact met hen op. Zoals in veel sectoren hebben ook deze bedrijven soms te maken met krapte in het personeelsaanbod. Een overzicht met IKB PSB erkende pluimveeservicebedrijven (inclusief telefoonnummer) vindt u hier.

Ontheffingen mest

Na vandaag worden geen aanvragen meer in behandeling genomen voor een ontheffing voor de afvoer van mest. Deze ontheffing gold voor bedrijven die in de knel kwamen bij de opslag van mest en die zich langdurig in een beperkingsgebied bevonden, waar achtereen meerdere uitbraken van vogelgriep zijn geweest. Reden voor het stilzetten van de aanvraagprocedure is dat de beperkingsgebieden in de Gelderse Vallei per 4 juni worden ingetrokken.

Blijf alert op hygiëne

De situatie rond vogelgriep in Nederland lijkt rustiger te worden. Er worden echter nog steeds besmette wilde vogels gevonden. Dus blijf alert op een strikte uitvoering van de hygiënemaatregelen op uw bedrijf en laat geen bezoekers toe op uw bedrijf, tenzij strikt noodzakelijk!

Klik hier voor tips over hygiëne en vogelgriep.