Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Jahresplan und Teilnehmerbeiträge 2021

21 december 2020

Der IKB-Plan für das Jahr 2021 wurde vom Zentralen Sachverständigenkollegium IKB Kip (CCvD) genehmigt. Neben der regelmäßigen Arbeit im Bereich des Zeitplan-Managements und der Unterstützung von Teilnehmern wie Ihnen konzentriert sich IKB Kip 2021 unter anderem auf folgende Themen:

  1. Gemeinsam zu einem System, auf das man stolz sein kann – u. a.  Neupositionierung von IKB Kip und Steigerung der Wertschätzung;
  2. IKB Kip als effizientes und wirksames System – u. a. Integration von Datenbanken für mehr Effizienz;
  3. Zeitplan und Zeitplanverwaltung – u. a. Harmonisierung innerhalb der Kette;
  4. Unterstützung der Teilnehmer – u. a. gute Kommunikation mit den Teilnehmern und Werbung.

Den vollständigen Jahresplan finden Sie hier. Diese Aktivitäten werden aus den Teilnehmerbeiträgen von IKB Kip finanziert. Im Folgenden finden Sie die Tarife für 2021. Weitere Informationen zum Teilnehmerbeitrag finden Sie hier.

Beschreibung Tarif 2021
Primäre Unternehmen € 265
Schlachtbetrieb/Zerlegungsbetrieb € 750
Bauernhof € 750
Hauptstandort Multisites 2.500 €  plus 30 € pro Unterstandort