Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee

22 oktober 2020

Per 23 oktober 2020 (00:00 uur) stelt minister Schouten een landelijke ophokplicht in voor alle bedrijven met commercieel gehouden pluimvee. De maatregel wordt genomen nadat gisteren bekend werd dat bij twee dode knobbelzwanen in Kockengen (Utrecht) hoogpathogene vogelgriep (type H5N8) is vastgesteld.

Minister Schouten heeft de deskundigengroep dierziekten gevraagd de bevindingen te beoordelen. De deskundigengroep schat in dat het risico op een introductie op een pluimveebedrijf nu hoog is.Het virus van de besmette knobbelzwanen is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Rusland en met trekvogels naar Nederland gebracht. Daar zijn de afgelopen maanden veel meldingen van HPAI geweest. In deze tijden van het jaar leven veel watervogelsoorten in groepen. Zo kan een virus als HPAI H5N8 zich relatief gemakkelijk spreiden onder wilde watervogels.

Maatregelen

  1. Landelijke ophokplicht commercieel gehouden pluimvee
    De minister van LNV heeft een landelijke ophokplicht ingesteld voor commercieel gehouden pluimvee om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Pluimveebedrijven met een uitloop (vrije-uitloop en biologische) hebben namelijk een grotere kans op insleep van vogelgriep.
  2. Verplichte maatregelen voor gebruik strooisel eendenbedrijven
    Daarnaast worden eendenbedrijven verplicht het strooisel, dat in de stal gebruikt wordt, zo op te slaan dat het ontoegankelijk is voor wilde vogels. Ook moet er bij het aanbrengen van het strooisel in de stal worden voorkomen dat materiaal van het erf in de stal terecht kan komen. AVINED stelt hiervoor een protocol beschikbaar. Een geactualiseerde versie wordt morgen (23 oktober 2020) op de site van AVINED geplaatst.Het ministerie van LNV zal het risico op introductie van HPAI de komende tijd regelmatig laten beoordelen. Dat kan betekenen dat maatregelen strenger worden of worden afgeschaald.

Reactie AVINED

AVINED maakt zich grote zorgen over de risico’s van de huidige situatie voor de Nederlandse pluimveesector. AVINED is tevreden met de maatregelen die het ministerie heeft getroffen en met het feit dat deze maatregelen regelmatig worden heroverwogen. AVINED roept de pluimveesector op om alert te blijven op insleep van vogelgriep. Houdt de biosecurity op uw bedrijf goed in de gaten! Klik hier voor tips.

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen vindt u in de brief van het ministerie van LNV en in de bijbehorende regeling (klik hier). Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340.