Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Letselpercentage invullen in MijnAVINED

27 november 2020

Het letselpercentage aan de kuikens zegt iets over de kwaliteit van het proces tussen stal en slachthaak. Letsel wordt veroorzaakt door verschillende handelingen aan het dier tijdens dit proces. Het is van belang om bewust te zijn van verschillen en overeenkomsten tussen pluimveebedrijven, vangploegen, transporteurs en slachterijen op dit gebied. In de samenwerking tussen deze partijen schuilt de kracht om tot verbetering te komen. De eerste stap hierin is het verzamelen van gegevens. Daardoor wordt het mogelijk om trends in beeld te brengen en inzicht te krijgen waar uw bedrijf scoort in vergelijking met soortgelijke bedrijven.

Vanaf 1 december wordt het mogelijk om letselpercentage in te vullen in MijnAVINED. Door deze gegevens te verzamelen krijgt de pluimveesector meer inzicht in dit kenmerk. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in statistieken.

Het is van belang dat iedereen dezelfde informatie invult in MijnAVINED, zodat een juiste vergelijking gemaakt kan worden. Wij willen u vragen om het letselpercentage in te vullen voor elk koppel (1 cijfer, in %). Mogelijk krijgt u vanuit de slachterij ook terugkoppeling over poot, borst en vleugelbloedingen, deze waarden kunt u niet invullen in MijnAVINED. Weet u niet zeker welke waarde ingevuld kan worden? Neem dan contact op AVNED, telefoonnummer 088 – 998 4340, e-mail: info@avined.nl.

Een vermindering van het waargenomen letselpercentage geeft winst op meerdere fronten. Zo worden de vleeskwaliteit en het dierenwelzijn verbeterd. Daarnaast levert het ook een positieve bijdrage aan het imago van pluimveevlees en de sector. Kortom, help bij het verzamelen van informatie door het letselpercentage in te vullen in MijnAVINED.

U kunt het letselpercentage invullen onder het kopje ´Welzijn vleeskuikens´ bij een afvoermelding (voor zowel Nederlandse slachterijen als export). Op een kleiner scherm moet u mogelijk naar rechts scrollen.