Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Letselpercentage invullen in MijnAVINED

27 november 2020

Het letselpercentage aan de kuikens zegt iets over de kwaliteit van het proces tussen stal en slachthaak. Letsel wordt veroorzaakt door verschillende handelingen aan het dier tijdens dit proces. Het is van belang om bewust te zijn van verschillen en overeenkomsten tussen pluimveebedrijven, vangploegen, transporteurs en slachterijen op dit gebied. In de samenwerking tussen deze partijen schuilt de kracht om tot verbetering te komen. De eerste stap hierin is het verzamelen van gegevens. Daardoor wordt het mogelijk om trends in beeld te brengen en inzicht te krijgen waar uw bedrijf scoort in vergelijking met soortgelijke bedrijven.

Vanaf 1 december wordt het mogelijk om letselpercentage in te vullen in MijnAVINED. Door deze gegevens te verzamelen krijgt de pluimveesector meer inzicht in dit kenmerk. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in statistieken.

Het is van belang dat iedereen dezelfde informatie invult in MijnAVINED, zodat een juiste vergelijking gemaakt kan worden. Wij willen u vragen om het letselpercentage in te vullen voor elk koppel (1 cijfer, in %). Mogelijk krijgt u vanuit de slachterij ook terugkoppeling over poot, borst en vleugelbloedingen, deze waarden kunt u niet invullen in MijnAVINED. Weet u niet zeker welke waarde ingevuld kan worden? Neem dan contact op AVNED, telefoonnummer 088 – 998 4340, e-mail: info@avined.nl.

Een vermindering van het waargenomen letselpercentage geeft winst op meerdere fronten. Zo worden de vleeskwaliteit en het dierenwelzijn verbeterd. Daarnaast levert het ook een positieve bijdrage aan het imago van pluimveevlees en de sector. Kortom, help bij het verzamelen van informatie door het letselpercentage in te vullen in MijnAVINED.

U kunt het letselpercentage invullen onder het kopje ´Welzijn vleeskuikens´ bij een afvoermelding (voor zowel Nederlandse slachterijen als export). Op een kleiner scherm moet u mogelijk naar rechts scrollen.