Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Meerdere landen: extra R&O vervoermiddelen verplicht

11 januari 2024

De NVWA heeft de landenlijst met verplichte tweede reiniging en ontsmetting voor vervoermiddelen van pluimvee en broedeieren geactualiseerd, vanwege recente uitbraken van vogelgriep (HPAI) onder gehouden pluimvee in Frankrijk, Litouwen, Roemenië en Slowakije: zie bericht NVWA. Als pluimvee of broedeieren van of naar hoog-risicolanden voor HPAI (binnen en buiten de EU) worden vervoerd, dan is een extra reiniging en ontsmetting van het gebruikte vervoermiddel (incl. laadkisten) na binnenkomst in Nederland wettelijk verplicht. Voor de volgende landen is deze tweede R&O voor vervoermiddelen verplicht: Duitsland, België, Frankrijk, Polen, Denemarken, Italië, Hongarije, Kroatië, Bulgarije, Litouwen, Roemenië, Slowakije. Klik hier voor het actuele overzicht van landen waarvoor een tweede R&O verplicht is.

Na afloop van de extra R&O moet de transporteur het bewijs van de reiniging en ontsmetting laten invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende R&O-plaats, het slachthuis of de broederij. Vervolgens stuurt de transporteur dit 2e R&O-bewijs naar het centrale meldpunt van de NVWA.