Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Meld elke verplaatsing binnen 5 werkdagen in KIP

19 oktober 2023

Nog steeds worden veel verplaatsingen van pluimvee te laat gemeld in Mijn AVINED (KIP). De wettelijke termijn hiervoor is vijf werkdagen. In 2023 werden tot nu toe 16% van de verplaatsingen te laat gemeld. In 2018 was dit nog ruim 36%. Veel pluimveehouders zijn op tijd gaan melden, maar het moet nog beter.

Waarom is het belangrijk om op tijd te melden?
Te laat gemelde gegevens bemoeilijken de bestrijding van dierziekten en zijn dus voor de hele sector een risico. Het is daarom een wettelijke overtreding. Daarnaast overweegt RVO de administratieve kosten in rekening te gaan brengen bij pluimveehouders die te laat melden, omdat te late meldingen ook extra uitvoeringskosten veroorzaken. Daarom is in Mijn AVINED nu duidelijk zichtbaar welke formulieren te laat gemeld zijn, zodat kan worden bekeken wat er misging en dit in de toekomst kan worden voorkomen.