Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Melden verdenkingen en bioveiligheid

6 februari 2024

Het ministerie van LNV stelt dat pluimveehouders en dierenartsen verdenkingen van vogelgriep snel melden en ook geregeld monsters insturen. Dit is een goede zaak, omdat het snel opsporen van HPAI-infecties een belangrijk middel is om vogelgriep snel en effectief te kunnen bestrijden.Verder blijft het voor een goede preventie essentieel, zolang het virus nog circuleert, de bioveiligheidsmaatregelen volledig in acht te nemen. Dit geldt voor pluimveehouders, maar ook voor toeleverende bedrijven en bedrijven die producten ophalen van het bedrijf. Nog steeds geldt: geen bezoek aan stal of andere vogelverblijfplaats, tenzij noodzakelijk. Kijk voor tips over bedrijfshygiëne op: Bedrijfshygiëne – AVINED.