Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Melden verdenkingen en bioveiligheid

6 februari 2024

Het ministerie van LNV stelt dat pluimveehouders en dierenartsen verdenkingen van vogelgriep snel melden en ook geregeld monsters insturen. Dit is een goede zaak, omdat het snel opsporen van HPAI-infecties een belangrijk middel is om vogelgriep snel en effectief te kunnen bestrijden.Verder blijft het voor een goede preventie essentieel, zolang het virus nog circuleert, de bioveiligheidsmaatregelen volledig in acht te nemen. Dit geldt voor pluimveehouders, maar ook voor toeleverende bedrijven en bedrijven die producten ophalen van het bedrijf. Nog steeds geldt: geen bezoek aan stal of andere vogelverblijfplaats, tenzij noodzakelijk. Kijk voor tips over bedrijfshygiëne op: Bedrijfshygiëne – AVINED.