Nieuws

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Putten (5 december 2023)

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Putten onder voorwaarden weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld bij legbedrijf in Putten (2 december 2023)

Het ministerie van LNV meldt dat in Putten (gemeente Putten, provincie Gelderland) vogelgriep is vastgesteld op een leghennenbedrijf.

IKB Kip - Jaarplan en deelnemersbijdrage 2024

Het jaarplan en de deelnemersbijdrage 2024 voor IKB Kip zijn vastgesteld.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Minimaal 72 uur geen uitzonderingen op vervoersverboden rondom Altforst en Puiflijk

5 november 2020

Op 5 november is in Puiflijk (gemeente Druten) op een legpluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Dit is de tweede besmetting van een bedrijf in korte tijd. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt – naast het besmette bedrijf – ook het bedrijf dat binnen het 1 km gebied ligt geruimd door de NVWA. En er vindt een screening plaats op de bedrijven in een straal van 3 km. Ook vinden er de komende 72 uur geen uitzonderingen plaats op de vervoersverboden binnen de 10 kilometerzones Altforst en Puiflijk.

AVINED werkt samen met de brancheorganisaties aan oplossingen voor bedrijven in het 10 km gebied die in de problemen komen. Met het ministerie van LNV en de NVWA zijn ook enkele oplossingen gevonden. In deze nieuwe situatie wil het ministerie echter om ten minste 72 uur (na bevestiging van de tweede besmetting, de ochtend van 5 november) geen uitzonderingen op de vervoersverboden binnen het 10 km gebied. Het ministerie vindt de veterinaire situatie op dit moment niet stabiel genoeg.

Er worden nu dus geen ontheffingen afgegeven voor bijvoorbeeld afvoer van consumptie-eieren of vleeskuikens. Als de 72 uur zijn verstreken én de resultaten van de screening uit het (laatste) 3 kilometergebied bekend en negatief zijn, kunnen weer enkele uitzonderingen op het vervoersverbod in de 10 kilometerzones worden toegestaan. De uitslagen uit de screening worden morgenavond verwacht. Ook wordt dan verder gesproken over andere knelpunten, zoals afvoer van broedeieren en verplaatsingen van opfokdieren.

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van het ministerie van LNV. Heeft u problemen met de aanvoer- of afvoer op uw pluimveebedrijf binnen één van de twee 10 kilometergebieden? Neem dan contact op met AVINED (info@avined.nl | 088 998 4340). Dit geldt uiteraard ook voor aanvullende vragen of opmerkingen.