Nieuws

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

New website, new navigation

10 maart 2021

You might already have seen it: IKB Kip has a new website. You can go directly to the English website at www.ikbkip.com or to the German website at www.ikbkip.de. The text contains various links to follow-up pages, for instance you can find the certification scheme in the first line on the homepage. You can also find more information in the different blocks on the homepage such as how to register with IKB Kip, companies that supply products or services to IKB Kip users and the list of IKB Kip approved companies. It is also possible to use English or German search terms in the search bar at the top right. News items can be found by clicking on ‘Meer nieuws’ at the bottom left, and then on the filter ‘IKB Kip English’. You can also click on the various buttons, for example to report incidents. We hope that you find the website accessible and we would love to hear any tips you might have on how to make the experience better. Please send them to info@ikbkip.nl.