Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

New website, new navigation

10 maart 2021

You might already have seen it: IKB Kip has a new website. You can go directly to the English website at www.ikbkip.com or to the German website at www.ikbkip.de. The text contains various links to follow-up pages, for instance you can find the certification scheme in the first line on the homepage. You can also find more information in the different blocks on the homepage such as how to register with IKB Kip, companies that supply products or services to IKB Kip users and the list of IKB Kip approved companies. It is also possible to use English or German search terms in the search bar at the top right. News items can be found by clicking on ‘Meer nieuws’ at the bottom left, and then on the filter ‘IKB Kip English’. You can also click on the various buttons, for example to report incidents. We hope that you find the website accessible and we would love to hear any tips you might have on how to make the experience better. Please send them to info@ikbkip.nl.