Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

NIEUW: e-learning ‘bemonsteren pluimveestallen’

15 februari 2021

De e-learning is een onderdeel van het kwalificatieproces van (nieuwe) medewerkers. HOSOWO-instanties die pluimveestallen bemonsteren zijn verplicht om hun monsternemers de e-learning te laten volgen. Het doel van de e-learning is om de kwaliteit van het monsternemen verder te verbeteren door onder meer het bereiken van een uniforme werkwijze.

Inschrijven e-learning module(s)

De e-learning is te vinden via de HOSOWO-webpagina op de AVINED-website. Op deze pagina kunt u informatie vinden over de e-learning. U (de HOSOWO-instantie) kunt uzelf of medewerkers hier aanmelden voor de e-learning. Het volgende dient dan te gebeuren:

  1. U meldt uzelf of medewerkers aan door middel van een inschrijfformulier.
  2. Het inschrijfformulier verstuurt u naar de opleider, die vervolgens de instructies verzorgt om de e-learning te volgen.

Op deze inschrijfpagina vindt u ook informatie over de e-learning modules die te doorlopen zijn en de bijbehorende tarieven.

De e-learning bestaat uit een algemene module en een drietal losse modules:

  1. Module hygiëneonderzoek;
  2. Module drinkwateronderzoek;
  3. Module stalonderzoek.

U kunt inschrijven voor de losse modules, of voor pakketten met meerdere modules. De algemene module moet altijd als eerste doorlopen worden. Hier leert u alles over de HOSOWO-regeling en de kwaliteitsregelingen IKB Ei en IKB Kip.
Pas bij het succesvol doorlopen van deze module komt(en) de losse module(s) beschikbaar waarvoor u heeft ingeschreven. Elke module (inclusief de algemene module) sluit af met een toets. Bij het behalen van deze toets ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname per module.

Eenmalige startbijdrage deelnemers e-learning

In maart vindt een eenmalige facturatie plaats onder de HOSOWO-instanties die zich hebben ingeschreven voor de e-learning. De bijdrage bedraagt €185,- per HOSOWO-instantie en wordt gefactureerd om de kosten voor de bouw van e-learning (gedeeltelijk) te kunnen compenseren.
Deze eenmalige bijdrage is aanvullend op de (lagere) tarieven die de opleider per deelnemer aan de e-learning in rekening brengt. Met de inning van deze tarieven kan de e-learning onderhouden worden.

Vragen?