Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

NIEUW: e-learning ‘bemonsteren pluimveestallen’

15 februari 2021

De e-learning is een onderdeel van het kwalificatieproces van (nieuwe) medewerkers. HOSOWO-instanties die pluimveestallen bemonsteren zijn verplicht om hun monsternemers de e-learning te laten volgen. Het doel van de e-learning is om de kwaliteit van het monsternemen verder te verbeteren door onder meer het bereiken van een uniforme werkwijze.

Inschrijven e-learning module(s)

De e-learning is te vinden via de HOSOWO-webpagina op de AVINED-website. Op deze pagina kunt u informatie vinden over de e-learning. U (de HOSOWO-instantie) kunt uzelf of medewerkers hier aanmelden voor de e-learning. Het volgende dient dan te gebeuren:

  1. U meldt uzelf of medewerkers aan door middel van een inschrijfformulier.
  2. Het inschrijfformulier verstuurt u naar de opleider, die vervolgens de instructies verzorgt om de e-learning te volgen.

Op deze inschrijfpagina vindt u ook informatie over de e-learning modules die te doorlopen zijn en de bijbehorende tarieven.

De e-learning bestaat uit een algemene module en een drietal losse modules:

  1. Module hygiëneonderzoek;
  2. Module drinkwateronderzoek;
  3. Module stalonderzoek.

U kunt inschrijven voor de losse modules, of voor pakketten met meerdere modules. De algemene module moet altijd als eerste doorlopen worden. Hier leert u alles over de HOSOWO-regeling en de kwaliteitsregelingen IKB Ei en IKB Kip.
Pas bij het succesvol doorlopen van deze module komt(en) de losse module(s) beschikbaar waarvoor u heeft ingeschreven. Elke module (inclusief de algemene module) sluit af met een toets. Bij het behalen van deze toets ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname per module.

Eenmalige startbijdrage deelnemers e-learning

In maart vindt een eenmalige facturatie plaats onder de HOSOWO-instanties die zich hebben ingeschreven voor de e-learning. De bijdrage bedraagt €185,- per HOSOWO-instantie en wordt gefactureerd om de kosten voor de bouw van e-learning (gedeeltelijk) te kunnen compenseren.
Deze eenmalige bijdrage is aanvullend op de (lagere) tarieven die de opleider per deelnemer aan de e-learning in rekening brengt. Met de inning van deze tarieven kan de e-learning onderhouden worden.

Vragen?