Nieuws

Wijzigingen monitoring pluimveeziekten op pluimveebedrijven

Sinds 21 april 2021 is de nieuwe Europese diergezondheidsregelgeving in werking getreden. Hierbij zijn ook enige kleine wijzigingen in de monitoring van pluimveeziekten op pluimveebedrijven.

Nieuwe diergezondheidsregelgeving van kracht

Sinds 21 april 2021 is de nieuwe Europese diergezondheidsregelgeving in werking getreden. Diergezondheid is van internationaal belang. Daarom heeft de Europese Commissie de afgelopen jaren gewerkt aan een verbetering en bundeling van huidige Europese regels.

Facturatie door AVINED op 21 april 2021

Rond 21 april worden de facturen vanuit AVINED verstuurd. Dit betekent dat u een factuur kunt verwachten voor een of meerdere van de onderstaande zaken. Mogelijk ontvangt u, als u deelnemer bent van QS, rond deze datum ook een factuur voor de QS deelnemersbijdrage 2021 (vanuit PLUIMNED). AVV onderzoeksbijdrage 2020 De onderzoeksbijdrage maakt onderzoek en

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nieuwe diergezondheidsregelgeving van kracht

21 april 2021

Sinds 21 april 2021 is de nieuwe Europese diergezondheidsregelgeving in werking getreden. Diergezondheid is van internationaal belang. Daarom heeft de Europese Commissie de afgelopen jaren gewerkt aan een verbetering en bundeling van huidige Europese regels op het gebied van diergezondheid. Regels voor diergezondheid zijn belangrijk om uitbraken van dierziekten te voorkomen en verspreiding tegen te gaan.

De nieuwe Europese regelgeving is direct van toepassing in Nederland, maar op onderdelen zijn er ook nationale regels opgesteld. Enkele Europese regelingen zijn nog niet helemaal gereed. Daarom zullen de komende tijd nog aanpassingen volgen. Het gaat om veel regelgeving, maar de wijzigingen voor de pluimveehouders blijven erg beperkt. Het gaat om de volgende onderdelen:

  1. Monitoring pluimveeziekten

Dit betreft de monitoring op Newcastle Disease, Aviaire Influenza, Mycoplasma en niet-zoönotische salmonella. Er zijn diverse kleinere wijzigingen. De GD zal deze wijzigingen aanpassen in de aansturing van de monitoring op pluimveeziekten. Een volledig overzicht van de regels wordt binnenkort op de site van AVINED en van GD geplaatst. De belangrijkste wijzigingen vindt u hier. Voor broederijen is de monitoring op Salmonella Pullorum en Salmonella Gallinarum uitgebreid.

  1. Bestrijding vogelgriep

De bestrijdingsregelgeving is nieuw, maar blijft inhoudelijk in grote lijnen gelijk. De belangrijkste wijziging is dat er geen verplichting meer is om laag pathogene vogelgriep (LPAI) te bestrijden. Nationaal kunnen wel bestrijdingsmaatregelen worden genomen. De pluimveesector is over nationale regelgeving in overleg met het ministerie van LNV.

  1. Identificatie en Registratie

Alle locaties waar (hobby)pluimvee wordt gehouden, moeten geregistreerd worden in de I&R database. Er komt uit Brussel nog een mogelijkheid om hier nationaal van af te wijken. Binnen welke regels is nog niet bekend. Tot die tijd verandert er niets en blijft de grens voor de registratie bij pluimvee op 250 dieren staan. De registratie van de verplaatsingen van pluimvee blijft gelijk.

  1. Certificeren op afstand

Eendagskuikens moeten voortaan 24 uur voor vertrek gecertificeerd worden. Dit mag o.b.v. een documentcontrole van de bedrijven van oorsprong. Broedeieren moeten 48 uur van te voren gecertificeerd worden. Tijdens het vervoer mag met een kopie van het certificaat gereden worden. Tot 15 oktober 2021 zullen de oude gezondheidscertificaten gebruikt blijven worden. Dit geldt voor alle gezondheidscertificaten voor de handel binnen de EU.

Meer informatie

AVINED informeert u via de AVINED-nieuwsbrief als er meer informatie bekend is. Als u  vragen heeft over de nieuwe diergezondheidsregelgeving, neem dan contact op (info@avined.nl | 088 998 4340). Meer algemene informatie over de nieuwe regelgeving vindt u op de site van het ministerie van LNV.