Nieuws

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Putten (5 december 2023)

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Putten onder voorwaarden weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld bij legbedrijf in Putten (2 december 2023)

Het ministerie van LNV meldt dat in Putten (gemeente Putten, provincie Gelderland) vogelgriep is vastgesteld op een leghennenbedrijf.

IKB Kip - Jaarplan en deelnemersbijdrage 2024

Het jaarplan en de deelnemersbijdrage 2024 voor IKB Kip zijn vastgesteld.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nieuwe lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI

28 april 2023

Gezien de dreiging van de besmettelijke variant van vogelgriep (HPAI) in Nederland, heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de lijst van te gebruiken desinfectiemiddelen voor diertransportmiddelen en dierverblijfsruimten geactualiseerd op verzoek van de NVWA.  Een nieuwsbericht vindt u op de NVWA-website: Update lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI | Nieuwsbericht | NVWA . Hier vindt u ook de nieuwe lijst met middelen.

Een belangrijke opmerking bij deze lijst betreft de middelen P3-incidin 03 en P3-incidin 05. Deze middelen zijn op verzoek van de fabrikant op korte termijn niet meer leverbaar en bruikbaar. Voor deze middelen geldt een uiterlijke aflevertermijn van 30 april 2023 en een uiterste opgebruiktermijn van 31 oktober 2023. Verder vindt u informatie over het ontsmetten van diertransportmiddelen in de NVWA Brochure Ontsmetting diertransportmiddelen.