Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nieuwe lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI

28 april 2023

Gezien de dreiging van de besmettelijke variant van vogelgriep (HPAI) in Nederland, heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de lijst van te gebruiken desinfectiemiddelen voor diertransportmiddelen en dierverblijfsruimten geactualiseerd op verzoek van de NVWA.  Een nieuwsbericht vindt u op de NVWA-website: Update lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI | Nieuwsbericht | NVWA . Hier vindt u ook de nieuwe lijst met middelen.

Een belangrijke opmerking bij deze lijst betreft de middelen P3-incidin 03 en P3-incidin 05. Deze middelen zijn op verzoek van de fabrikant op korte termijn niet meer leverbaar en bruikbaar. Voor deze middelen geldt een uiterlijke aflevertermijn van 30 april 2023 en een uiterste opgebruiktermijn van 31 oktober 2023. Verder vindt u informatie over het ontsmetten van diertransportmiddelen in de NVWA Brochure Ontsmetting diertransportmiddelen.