Nieuws

Salmonellabesmettingen Nederland onder EU-doelstellingen

Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, heeft de Nederlandse pluimveesector alle doelstellingen van de EU voor 2022 gehaald. Daarvoor willen wij u bedanken!

Wijziging bemonsteringsfrequentie Salmonella (groot)ouderdierbedrijven per 1 juli 2023

De wettelijke bemonsteringsfrequentie voor Salmonella bij (groot)ouderdierbedrijven keert terug naar driewekelijks voor regulier onderzoek en twee keer per ronde voor officieel onderzoek.

Terugkijken: Webinar "Ontsmettten drinkwater(leiding) in pluimveestallen, waar moet ik op letten?"

Op 10 mei 2023 hebben ZLTO, AVINED (IKB Ei & IKB Kip) en SecurEggFarmer een webinar voor pluimveehouders en erfbetreders georganiseerd over ‘Ontsmetten drinkwater(leiding) in pluimveestallen’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nieuwe lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI

28 april 2023

Gezien de dreiging van de besmettelijke variant van vogelgriep (HPAI) in Nederland, heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de lijst van te gebruiken desinfectiemiddelen voor diertransportmiddelen en dierverblijfsruimten geactualiseerd op verzoek van de NVWA.  Een nieuwsbericht vindt u op de NVWA-website: Update lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI | Nieuwsbericht | NVWA . Hier vindt u ook de nieuwe lijst met middelen.

Een belangrijke opmerking bij deze lijst betreft de middelen P3-incidin 03 en P3-incidin 05. Deze middelen zijn op verzoek van de fabrikant op korte termijn niet meer leverbaar en bruikbaar. Voor deze middelen geldt een uiterlijke aflevertermijn van 30 april 2023 en een uiterste opgebruiktermijn van 31 oktober 2023. Verder vindt u informatie over het ontsmetten van diertransportmiddelen in de NVWA Brochure Ontsmetting diertransportmiddelen.