Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nieuwe lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI

28 april 2023

Gezien de dreiging van de besmettelijke variant van vogelgriep (HPAI) in Nederland, heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de lijst van te gebruiken desinfectiemiddelen voor diertransportmiddelen en dierverblijfsruimten geactualiseerd op verzoek van de NVWA.  Een nieuwsbericht vindt u op de NVWA-website: Update lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI | Nieuwsbericht | NVWA . Hier vindt u ook de nieuwe lijst met middelen.

Een belangrijke opmerking bij deze lijst betreft de middelen P3-incidin 03 en P3-incidin 05. Deze middelen zijn op verzoek van de fabrikant op korte termijn niet meer leverbaar en bruikbaar. Voor deze middelen geldt een uiterlijke aflevertermijn van 30 april 2023 en een uiterste opgebruiktermijn van 31 oktober 2023. Verder vindt u informatie over het ontsmetten van diertransportmiddelen in de NVWA Brochure Ontsmetting diertransportmiddelen.