Nieuws

Verslag bijeenkomst Deskundigengroep Dierziekten (9 augustus 2022)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophok- en afschermplicht niet verder in te trekken.

Afvoermogelijkheden Dalfsen III (5 augustus 2022)

Vanaf heden is de afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Dalfsen III weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Dalfsen (2 augustus 2022)

Het ministerie van LNV meldt dat in Dalfsen (provincie Overijssel) op een legpluimveebedrijf in een biologische stal met circa 13.000 kippen vogelgriep is vastgesteld.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nieuwe schema’s monitoring pluimveeziekten

14 mei 2021

De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft de schema’s voor de monitoring op pluimveeziekten geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe diergezondheidsregelgeving. De aansturing van de monstername op pluimveeziekten door de GD via opdrachtformulieren aan dierenartsenpraktijken en brieven aan pluimveehouders is aangepast per 1 juli 2021.