Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nieuwe vogelgriepuitbraak vastgesteld: pluimveebedrijf in Lutjegast

10 november 2020

In Lutjegast (gemeente Westerkwartier, provincie Groningen) is bij een leghennenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. De minister heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf.

In totaal gaat het om circa 48.000 kippen die worden geruimd. In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Lutjegast liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 21 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt een vervoersverbod.

10 kilometerzone Lutjegast: maatregelen & knelpunten

Er geldt een verbod in de 10 kilometerzone op het vervoeren van pluimvee. Vleeskuikens van buiten het gebied kunnen wel vervoerd worden naar de slachterij 2Sisters-Storteboom. Er geldt ook een verbod op het vervoer van o.a. eieren, pluimveemest, strooisel, e.d. Voor enkele beperkingen op het vervoer van pluimvee en eieren wordt bekeken of, als de veterinaire situatie dit toelaat, uitzonderingen kunnen worden toegestaan en wanneer. Verder geldt in dit gebied een afscherm- en ophokplicht gevogelte en bezoekersbeperkingen (al landelijk van kracht). Ook is er een verbod op wedstrijden en tentoonstellingen met vogels en op jagen en doden van wild.

10 kilometerzone Altforst en Puiflijk: nieuwe informatie

In de 10 kilometerzone Altforst en Puiflijk is het inmiddels mogelijk om consumptie-eieren en vleeskuikens via de aangewezen locaties af te voeren. Aanvullend heeft AVINED het volgende van LNV vernomen over andere knelpunten in dit gebied:

  1. Afvoer broedeieren naar broederij
    Afvoer van broedeieren naar een broederij kan niet eerder plaatsvinden dan twee weken na de laatste uitbraak in het BT-gebied. Dit komt nu neer op 19 november 2020. Onder voorwaarden kan de NVWA dan ontheffing verlenen van het vervoersverbod. Momenteel wordt er geregeld dat broedeieren afgevoerd kunnen worden naar de industrie. Dit vindt plaats via een aangewezen eierverwerker en een tussenlocatie. De verwachting is dat dit mogelijk is vanaf 11 november. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden die momenteel uitgewerkt worden. AVINED komt hier zo snel mogelijk op terug.
  2. Verplaatsing opfokdieren
    Ook voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen geldt de termijn van twee weken na de laatste uitbraak in het gebied voordat onder voorwaarden door de NVWA ontheffingen verleend kunnen worden.

Bioveiligheid en meldplicht

De vogelgriepsituatie in Nederland is zeer zorgwekkend met drie uitbraken op commerciële pluimveebedrijven, één uitbraak bij een hobbydierhouders en besmette vogels op diverse plekken in het land. AVINED doet een dringende oproep aan de pluimveesector om alert te zijn op de bioveiligheidsstatus van uw bedrijf. Wees ook alert op klinische verschijnselen van AI, zodat besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Neem bij twijfel contact op met uw dierenarts. Bij uitval van meer dan 0,5% gedurende twee dagen, of meer dan 3% per week per koppel geldt o.a. een meldingsplicht bij de NVWA (045 – 546 3188). Hierbij: klik hier voor tips.

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van het ministerie van LNV. Heeft u problemen met de aanvoer- of afvoer op uw pluimveebedrijf binnen één van de 10 kilometerzones? Neem dan contact op met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340. Voor aanvullende vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk ook terecht bij AVINED.