Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nu ook in Duitsland en België: extra R&O vervoermiddelen verplicht

19 december 2023

De NVWA heeft de EU-landenlijst met verplichte 2e R&O voor pluimvee en broedeieren geactualiseerd. De directe aanleiding hiervoor zijn recente uitbraken van vogelgriep (HPAI) onder gehouden pluimvee in Duitsland en België. Het volledige nieuwsbericht van de NVWA vindt u hier.

Worden er pluimvee of broedeieren van of naar hoog-risicolanden voor HPAI (binnen en buiten de EU) vervoerd, dan is een extra R&O van het gebruikte vervoermiddel (incl. laadkisten) na binnenkomst in Nederland wettelijk verplicht, zodat de bioveiligheid in Nederland niet in gevaar kan komen.

Na afloop van de extra R&O moet de transporteur het bewijs van de reiniging en ontsmetting laten invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende R&O-plaats, het slachthuis of de broederij. Vervolgens stuurt de transporteur dit 2e R&O-bewijs naar het centrale meldpunt van de NVWA.