Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Ophokplicht verder ingetrokken: regio’s 4 en 5 (29 juni 2021)

29 juni 2021

Vanaf vannacht, 30 juni om 00:00, wordt de afscherm- en ophokplicht in twee aanvullende regio’s rondom Drenthe ingetrokken. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aan de pluimveesector meegedeeld. Voor de overige regio’s blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht.

Minister Schouten acht het verantwoord om de ophokplicht in deze regio’s op te heffen. De twee regio’s hebben namelijk, op basis van de informatie die bekend is uit eerdere vogelgriepseizoenen, een kleine kans dat er een pluimveebedrijf besmet raakt. Ook zijn hier geen HPAI uitbraken op pluimveebedrijven geweest en gaat het niet om pluimveedichte gebieden. Daarnaast zijn er sinds half mei geen besmette wilde vogels gevonden. In de twee regio’s waar de afscherm- en ophokplicht wordt opgeheven bevinden zich ongeveer 60 bedrijven met een uitloop en 15 biologische bedrijven. Op deze bedrijven kunnen de kippen weer naar buiten. Lees hier meer over op de website van LNV.

Overzicht ingetrokken regio’s

De minister van LNV heeft Nederland in 20 regio’s opgedeeld. De indeling van de regio’s is gelijk aan 2018. De volgende regio’s zijn, of worden per 30 juni, ingetrokken:

  • Omgeving Drenthe (regio 4 en 5) intrekking per 30 juni
  • oostelijk deel van Overijssel (regio 8)
  • Gelderland (regio 11)
  • Noord Brabant (regio 18)
  • midden van Noord Brabant (regio 17)
  • Limburg (regio 20)

Op de website van RVO.nl (rvo.nl/dierziektenviewer/) staat informatie die pluimveehouders kunnen gebruiken om vast te stellen of hun bedrijf of locatie valt in een van de vijf regio’s waar de ophokplicht wordt ingetrokken. De ophok- en afschermplicht blijft in de andere 13 regio’s nog in stand. Voor de deze regio’s acht de minister het nog steeds niet verantwoord om de ophokplicht in te trekken. Voor deze regio’s schatten de deskundigen de kans op een besmetting namelijk nog hoog in.

Wekelijkse monitoring situatie

Er is in Nederland sinds de besmetting in Weert op 21 mei geen nieuwe uitbraak geweest op een pluimveehouderij. Wel zijn er nog enkele met HPAI besmette wilde watervogels gevonden. Het betreft een vondst in Baarn (Utrecht) op 16 juni en in Klaaswaal (Zuid Holland) op 18 juni. In andere Europese lidstaten neemt het aantal besmettingen af, maar zijn er nog wel uitbraken op pluimveehouderijen geweest. In Duitsland is onlangs een kleinschalig bedrijf besmet, gelegen in Nedersaksen. In Polen zijn in de afgelopen drie weken twee uitbraken geweest. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit blijft de situatie volgen. Hierbij bekijkt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op wekelijkse basis of het verantwoord is om de ophokplicht ook in andere regio’s op te heffen.