Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Ophokplicht vogelgriep ingetrokken in drie extra regio’s (15 juli 2022)

19 juli 2022

Het ministerie van LNV heeft de ophokplicht in drie extra regio’s ingetrokken. Het gaat om de regio’s Maas en Waal, West Brabant en Midden Limburg (de regio’s 13, 16 en 19). De ophokplicht vervalt daar vanaf vandaag.

Eerder heeft het ministerie de ophokplicht ingetrokken in de regio’s 4, 5, 8, 11, 17, 18 en 20.

De minister heeft dit besloten op basis van advies van een deskundigengroep dierziekten die de vogelgriepsituatie geanalyseerd heeft en de kans op besmetting van een pluimveebedrijf, gegeven de situatie, heeft beoordeeld. Zij hebben ook beoordeeld hoe groot de kans is dat een pluimveebedrijf in een specifieke regio of in Nederland wordt besmet, als de ophokplicht wordt ingetrokken.

Niet eerder is het nodig geweest de ophokplicht zo lang in stand te houden en niet eerder circuleerde het virus zo heftig en uitgebreid in wilde vogelpopulaties. Helaas is er een redelijke kans dat het aantal besmettingen bij wilde vogels in de overige regio’s voorlopig niet afneemt en dat daarmee de kans op besmetting van pluimveebedrijven hoog blijft.

Het ministerie van LNV zal de deskundigen met regelmaat vragen de situatie te beoordelen en zodra het verantwoord is de ophokplicht intrekken. LNV meldt echter dat rekening gehouden moet worden met het scenario dat de ophokplicht voor bepaalde regio’s de rest van het jaar en mogelijk langer in stand zal blijven. Het ministerie meldt ook te zullen kijken naar een andere indeling van de regio’s die meer past bij de verwachte mate van aanwezigheid van het vogelgriepvirus.