Nieuws

Samen voor een sterke Nederlandse pluimveesector

De uitspraak van de rechtbank over het vangen van pluimvee stelt ons teleur.

Terugkijken webinar ‘Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep’

Op 22 november 2022 heeft de webinar ‘Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep’ plaatsgevonden. Deze webinar is speciaal georganiseerd voor erfbetreders.

Intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km)

In dit nieuwsbericht worden de intrekkingsdata van de huidige beperkingsgebieden (10 km) weergegeven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Ophokplicht vogelgriep ingetrokken in drie extra regio’s (15 juli 2022)

19 juli 2022

Het ministerie van LNV heeft de ophokplicht in drie extra regio’s ingetrokken. Het gaat om de regio’s Maas en Waal, West Brabant en Midden Limburg (de regio’s 13, 16 en 19). De ophokplicht vervalt daar vanaf vandaag.

Eerder heeft het ministerie de ophokplicht ingetrokken in de regio’s 4, 5, 8, 11, 17, 18 en 20.

De minister heeft dit besloten op basis van advies van een deskundigengroep dierziekten die de vogelgriepsituatie geanalyseerd heeft en de kans op besmetting van een pluimveebedrijf, gegeven de situatie, heeft beoordeeld. Zij hebben ook beoordeeld hoe groot de kans is dat een pluimveebedrijf in een specifieke regio of in Nederland wordt besmet, als de ophokplicht wordt ingetrokken.

Niet eerder is het nodig geweest de ophokplicht zo lang in stand te houden en niet eerder circuleerde het virus zo heftig en uitgebreid in wilde vogelpopulaties. Helaas is er een redelijke kans dat het aantal besmettingen bij wilde vogels in de overige regio’s voorlopig niet afneemt en dat daarmee de kans op besmetting van pluimveebedrijven hoog blijft.

Het ministerie van LNV zal de deskundigen met regelmaat vragen de situatie te beoordelen en zodra het verantwoord is de ophokplicht intrekken. LNV meldt echter dat rekening gehouden moet worden met het scenario dat de ophokplicht voor bepaalde regio’s de rest van het jaar en mogelijk langer in stand zal blijven. Het ministerie meldt ook te zullen kijken naar een andere indeling van de regio’s die meer past bij de verwachte mate van aanwezigheid van het vogelgriepvirus.