Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Opnieuw vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Zeewolde (4 november 2021)

4 november 2021

In Zeewolde (provincie Flevoland) is bij vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld, meldt het ministerie van LNV. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om circa 10.000 dieren. In deze nieuwsbrief leest u meer over het volgende:

  • nieuw beperkingsgebied Zeewolde
  • landelijke maatregelen
  • risicobeoordeling deskundigengroep
  • vogelgriepsituatie Europa

Nieuw beperkingsgebied Zeewolde

In een straal van 1 kilometer rond het vleeseendenbedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf stond al leeg en wordt bezocht door de NVWA. In een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen 4 pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden geblokkeerd. Twee hiervan stonden al leeg. De overige twee worden bemonsterd op vogelgriep. Er liggen 14 andere pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer rondom de besmette locatie. Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Zeewolde.

Welke gevolgen heeft het nieuwe beperkingsgebied voor het gebied dat op 26 oktober is ingesteld?

  • Het nieuwe gebied kent veel overlap met het gebied dat op 26 oktober is ingesteld. Dit betekent o.a. dat het nieuw ingestelde vervoersverbod ook geldt voor de transporten die weer waren opgestart in het gebied van 26 oktober. Zo is het bijvoorbeeld nu niet meer mogelijk om consumptie-eieren af te voeren. Deze transporten mogen weer worden opgestart als de screening uit het nieuwe gebied negatieve resultaten oplevert. Naar verwachting volgt hier zaterdag meer informatie over.
  • Gezien de grote overlappen in beperkingsgebieden zal de intrekking van het gebied van 26 oktober langer op zich laten wachten. Het nieuwe gebied wordt in principe na 30 dagen ingetrokken. Het gedeelte dat niet overlapt wordt wél eerder introkken. Als hier meer over bekend is dan volgt er informatie.
Meer info (LNV)

Landelijke maatregelen

  1. Sinds gisteren geldt een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Zie ook de toelichting van de regeling voor meer informatie.
  2. De landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverkort van kracht. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.
  3. Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren, vleeskuikens en eenden geldt nog steeds een aangescherpte meldplicht.

Risicobeoordeling deskundigengroep

Minister Schouten vraagt naar aanleiding van de vier recente besmettingen de deskundigengroep dierziekten om een nieuwe risicobeoordeling. De deskundigen beoordeelden het risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep op pluimveebedrijven begin vorige week in als hoog. De nieuwe risicobeoordeling volgt begin volgende week.

Vogelgriepsituatie Europa

De vogelgriepsituatie is niet alleen in Nederland zeer onrustig, maar ook in de landen om ons heen. Zo zijn er o.a. meerdere uitbraken in Duitsland en Denemarken bekend. In Duitsland gaat het om het type H5N1. Recent is er een uitbraak in de Duitse gemeente Burg (deelstaat Saksen-Anhalt) gemeld bij een pluimveebedrijf met eenden en kippen.