Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Pilot bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan van start

9 februari 2023

Al eerder meldde AVINED dat er een pilot ‘bedrijfsspecifieke bioveiligheidsplan’ van start zou gaan. Een goede bioveiligheidssituatie op het bedrijf blijft namelijk het belangrijkste aandachtspunt om vogelgriep buiten de deur te houden. Om te zien welke (structurele) verbeteringen nog zijn door te voeren, is de pilot inmiddels gestart. Uitgangspunten zijn:

  • AVINED-hygiënescan als basis, niet weer een nieuwe ‘checklist’ of ‘vragenlijst’
  • Praktisch haalbaar en uitvoerbaar
  • Objectieve uitvoering en evaluatie

De pilot is in samenwerking met Royal GD en het ministerie van LNV. Er worden 10 verschillende pluimveebedrijven bezocht door de bedrijfseigen dierenarts en een pluimveedierenarts van GD. Zonder een bezoek aan de stal.

Jaarlijks bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan

Via de pilot zoeken we aanknopingspunten voor een effectief en bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan. Het ministerie van LNV heeft aangekondigd dat na afloop van de pilot het bioveiligheidsplan jaarlijks verplicht wordt voor elke pluimveehouder. Het plan wordt onderdeel van het bestaande bedrijgsgezondheidsplan (wordt jaarlijks opgesteld tussen pluimveehouder en dierenarts). Het is nog niet bekend per wanneer deze verplichting gaat gelden. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met AVINED.