Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Pilot bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan van start

9 februari 2023

Al eerder meldde AVINED dat er een pilot ‘bedrijfsspecifieke bioveiligheidsplan’ van start zou gaan. Een goede bioveiligheidssituatie op het bedrijf blijft namelijk het belangrijkste aandachtspunt om vogelgriep buiten de deur te houden. Om te zien welke (structurele) verbeteringen nog zijn door te voeren, is de pilot inmiddels gestart. Uitgangspunten zijn:

  • AVINED-hygiënescan als basis, niet weer een nieuwe ‘checklist’ of ‘vragenlijst’
  • Praktisch haalbaar en uitvoerbaar
  • Objectieve uitvoering en evaluatie

De pilot is in samenwerking met Royal GD en het ministerie van LNV. Er worden 10 verschillende pluimveebedrijven bezocht door de bedrijfseigen dierenarts en een pluimveedierenarts van GD. Zonder een bezoek aan de stal.

Jaarlijks bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan

Via de pilot zoeken we aanknopingspunten voor een effectief en bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan. Het ministerie van LNV heeft aangekondigd dat na afloop van de pilot het bioveiligheidsplan jaarlijks verplicht wordt voor elke pluimveehouder. Het plan wordt onderdeel van het bestaande bedrijgsgezondheidsplan (wordt jaarlijks opgesteld tussen pluimveehouder en dierenarts). Het is nog niet bekend per wanneer deze verplichting gaat gelden. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met AVINED.