Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Pilot bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan van start

9 februari 2023

Al eerder meldde AVINED dat er een pilot ‘bedrijfsspecifieke bioveiligheidsplan’ van start zou gaan. Een goede bioveiligheidssituatie op het bedrijf blijft namelijk het belangrijkste aandachtspunt om vogelgriep buiten de deur te houden. Om te zien welke (structurele) verbeteringen nog zijn door te voeren, is de pilot inmiddels gestart. Uitgangspunten zijn:

  • AVINED-hygiënescan als basis, niet weer een nieuwe ‘checklist’ of ‘vragenlijst’
  • Praktisch haalbaar en uitvoerbaar
  • Objectieve uitvoering en evaluatie

De pilot is in samenwerking met Royal GD en het ministerie van LNV. Er worden 10 verschillende pluimveebedrijven bezocht door de bedrijfseigen dierenarts en een pluimveedierenarts van GD. Zonder een bezoek aan de stal.

Jaarlijks bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan

Via de pilot zoeken we aanknopingspunten voor een effectief en bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan. Het ministerie van LNV heeft aangekondigd dat na afloop van de pilot het bioveiligheidsplan jaarlijks verplicht wordt voor elke pluimveehouder. Het plan wordt onderdeel van het bestaande bedrijgsgezondheidsplan (wordt jaarlijks opgesteld tussen pluimveehouder en dierenarts). Het is nog niet bekend per wanneer deze verplichting gaat gelden. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met AVINED.