Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Pilot bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan van start

9 februari 2023

Al eerder meldde AVINED dat er een pilot ‘bedrijfsspecifieke bioveiligheidsplan’ van start zou gaan. Een goede bioveiligheidssituatie op het bedrijf blijft namelijk het belangrijkste aandachtspunt om vogelgriep buiten de deur te houden. Om te zien welke (structurele) verbeteringen nog zijn door te voeren, is de pilot inmiddels gestart. Uitgangspunten zijn:

  • AVINED-hygiënescan als basis, niet weer een nieuwe ‘checklist’ of ‘vragenlijst’
  • Praktisch haalbaar en uitvoerbaar
  • Objectieve uitvoering en evaluatie

De pilot is in samenwerking met Royal GD en het ministerie van LNV. Er worden 10 verschillende pluimveebedrijven bezocht door de bedrijfseigen dierenarts en een pluimveedierenarts van GD. Zonder een bezoek aan de stal.

Jaarlijks bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan

Via de pilot zoeken we aanknopingspunten voor een effectief en bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan. Het ministerie van LNV heeft aangekondigd dat na afloop van de pilot het bioveiligheidsplan jaarlijks verplicht wordt voor elke pluimveehouder. Het plan wordt onderdeel van het bestaande bedrijgsgezondheidsplan (wordt jaarlijks opgesteld tussen pluimveehouder en dierenarts). Het is nog niet bekend per wanneer deze verplichting gaat gelden. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met AVINED.