Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Podcasts en E-Learning over bioveilighed

19 oktober 2023

ZLTO heeft 4 podcasts geproduceerd over bioveiligheid. Beluister de podcasts op YouTube kanaal van NetPoulSafe:

Daarnaast heeft ZLTO een E-learning geproduceerd over bioveiligheid in pluimveehouderij. In deze E-learning worden de bioveiligheidsmaatregelen in alle stadia van de pluimveeproductie behandeld. De E-learning is hier te vinden in het Nederlands en is gratis.
Wilt u toegang krijgen tot de geüpgradede versie, waarbij u o.a. een certificaat zal ontvangen bij afronding van de E-learning? Neem dan contact op met annick.spaans@zlto.nl

Meer kennismateriaal over bioveiligheid is te vinden op de NetPoulSafe website www.netpoulsafe.eu