Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Podcasts en E-Learning over bioveilighed

19 oktober 2023

ZLTO heeft 4 podcasts geproduceerd over bioveiligheid. Beluister de podcasts op YouTube kanaal van NetPoulSafe:

Daarnaast heeft ZLTO een E-learning geproduceerd over bioveiligheid in pluimveehouderij. In deze E-learning worden de bioveiligheidsmaatregelen in alle stadia van de pluimveeproductie behandeld. De E-learning is hier te vinden in het Nederlands en is gratis.
Wilt u toegang krijgen tot de geüpgradede versie, waarbij u o.a. een certificaat zal ontvangen bij afronding van de E-learning? Neem dan contact op met annick.spaans@zlto.nl

Meer kennismateriaal over bioveiligheid is te vinden op de NetPoulSafe website www.netpoulsafe.eu