Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Risico introductie vogelgriep nog altijd hoog tot zeer hoog

1 februari 2021

De deskundigengroep dierziekten HPAI beschouwt het risico dat een Nederlands pluimveebedrijf in de komende periode wordt besmet met HPAI vanuit wilde vogels nog altijd op hoog tot zeer hoog. Dit blijkt uit een analyse die de groep op verzoek van het ministerie van LNV heeft gemaakt.

De situatie rond vogelgriep in Nederland lijkt wel iets gunstiger te zijn dan de analyse op 13 november. Het aantal dode vogels met HPAI neemt af en de piek van besmettingen bij wilde vogels lijkt in november 2020 te zijn geweest. Het HPAI-virus circuleert echter nog steeds onder wilde vogels. Bovendien kan het virus goed overleven in de omgeving, vanwege lage buitentemperaturen. Ook zijn er nog besmettingen bij pluimveebedrijven in de landen om ons heen. Een laatste aandachtspunt is de voorjaarstrek, die moet nog op gang komen.

Ophokplicht

De deskundigen melden dat het ophokken van pluimvee op dit moment nog steeds wezenlijk bijdraagt aan het verminderen van het risico op besmettingen met vogelgriep bij pluimveebedrijven in Nederland. Het ministerie van LNV houdt daarom de landelijke maatregelen, waaronder de ophokplicht in stand. De situatie wordt nauwgezet gevolgd en als het risico voldoende afgenomen is, zullen de maatregelen, eventueel regionaal, worden ingetrokken. AVINED en de andere pluimveeorganisaties onderhouden nauw contact met het ministerie over de voortgang.

16 weken termijn

De 16-weken-termijn eindigt op 11 februari. Dat wil zeggen dat eieren ondanks de ophokplicht nog als vrije-uitloopei verkocht mogen worden tot en met 11 februari. Vanaf 12 februari moeten deze eieren als scharrelei (code 2) worden verkocht. Dit geldt overigens niet voor jonge leghennen die na 23 oktober 2020 op het leghennenbedrijf zijn opgezet. Deze bedrijven moeten hun eieren met een ‘2‘ stempelen vanaf de datum van opzet op het legbedrijf plus 16 weken (112 dagen).

Nieuwe H5N8-uitbraak België

Op 29 januari is op een Belgisch kalkoenenbedrijf een besmetting met het vogelgriepvirus van het type H5N8 vastgesteld. Het bedrijf bevindt zich in de gemeente Deerlijk, in de provincie West-Vlaanderen.