Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Risico introductie vogelgriep nog altijd hoog tot zeer hoog

1 februari 2021

De deskundigengroep dierziekten HPAI beschouwt het risico dat een Nederlands pluimveebedrijf in de komende periode wordt besmet met HPAI vanuit wilde vogels nog altijd op hoog tot zeer hoog. Dit blijkt uit een analyse die de groep op verzoek van het ministerie van LNV heeft gemaakt.

De situatie rond vogelgriep in Nederland lijkt wel iets gunstiger te zijn dan de analyse op 13 november. Het aantal dode vogels met HPAI neemt af en de piek van besmettingen bij wilde vogels lijkt in november 2020 te zijn geweest. Het HPAI-virus circuleert echter nog steeds onder wilde vogels. Bovendien kan het virus goed overleven in de omgeving, vanwege lage buitentemperaturen. Ook zijn er nog besmettingen bij pluimveebedrijven in de landen om ons heen. Een laatste aandachtspunt is de voorjaarstrek, die moet nog op gang komen.

Ophokplicht

De deskundigen melden dat het ophokken van pluimvee op dit moment nog steeds wezenlijk bijdraagt aan het verminderen van het risico op besmettingen met vogelgriep bij pluimveebedrijven in Nederland. Het ministerie van LNV houdt daarom de landelijke maatregelen, waaronder de ophokplicht in stand. De situatie wordt nauwgezet gevolgd en als het risico voldoende afgenomen is, zullen de maatregelen, eventueel regionaal, worden ingetrokken. AVINED en de andere pluimveeorganisaties onderhouden nauw contact met het ministerie over de voortgang.

16 weken termijn

De 16-weken-termijn eindigt op 11 februari. Dat wil zeggen dat eieren ondanks de ophokplicht nog als vrije-uitloopei verkocht mogen worden tot en met 11 februari. Vanaf 12 februari moeten deze eieren als scharrelei (code 2) worden verkocht. Dit geldt overigens niet voor jonge leghennen die na 23 oktober 2020 op het leghennenbedrijf zijn opgezet. Deze bedrijven moeten hun eieren met een ‘2‘ stempelen vanaf de datum van opzet op het legbedrijf plus 16 weken (112 dagen).

Nieuwe H5N8-uitbraak België

Op 29 januari is op een Belgisch kalkoenenbedrijf een besmetting met het vogelgriepvirus van het type H5N8 vastgesteld. Het bedrijf bevindt zich in de gemeente Deerlijk, in de provincie West-Vlaanderen.