Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Risicobeoordeling introductie vogelgriep ongewijzigd (27 augustus 2021)

27 augustus 2021

De deskundigengroep dierzieken heeft de beoordeling van het risico op introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven niet gewijzigd naar aanleiding van de vogelgriepuitbraak bij siervogels in Heeten. Het ministerie van LNV heeft daarop besloten geen ophokplicht in te stellen of andere aanvullende maatregelen te nemen.

Risicobeoordeling deskundigen

Op verzoek van het ministerie van LNV heeft de deskundigengroep dierziekten het risico op introductie van vogelgriep op een pluimveebedrijf beoordeeld. De conclusie is dat het risico niet is gewijzigd ten opzichte van de beoordeling van 5 juli jl., toen het risico werd ingeschat als medium/matig met een hoge mate van onzekerheid.

De deskundigengroep stelt dat het risico in de komende weken en maanden wel kan toenemen, omdat de vogeltrek weer op gang komt. Met deze vogeltrek zullen vanaf medio september vanuit andere landen (water)vogels naar Nederland komen. De deskundigen geven ook aan dat het HPAI-virus nog steeds in Nederland aanwezig is en dat de aankomst van nieuwe vogels kan zorgen voor een opleving van het virus in de wilde vogelpopulatie. Daartegenover staat dat er in de zomer van 2018 ook enkele besmette wilde vogels zijn aangetroffen, maar dat dit niet heeft geleid tot meer besmettingen op pluimveebedrijven in het daaropvolgende herfst- en winterseizoen. Klik hier voor de kamerbrief van het ministerie van LNV.

Wees alert!

Het risico op introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven is nog altijd aanwezig en zal de komende tijd waarschijnlijk toenemen. Waakzaamheid blijft geboden en AVINED roept een ieder op scherp te blijven en alle juiste bio-security maatregelen te blijven nemen.