Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Risicobeoordeling introductie vogelgriep ongewijzigd (27 augustus 2021)

27 augustus 2021

De deskundigengroep dierzieken heeft de beoordeling van het risico op introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven niet gewijzigd naar aanleiding van de vogelgriepuitbraak bij siervogels in Heeten. Het ministerie van LNV heeft daarop besloten geen ophokplicht in te stellen of andere aanvullende maatregelen te nemen.

Risicobeoordeling deskundigen

Op verzoek van het ministerie van LNV heeft de deskundigengroep dierziekten het risico op introductie van vogelgriep op een pluimveebedrijf beoordeeld. De conclusie is dat het risico niet is gewijzigd ten opzichte van de beoordeling van 5 juli jl., toen het risico werd ingeschat als medium/matig met een hoge mate van onzekerheid.

De deskundigengroep stelt dat het risico in de komende weken en maanden wel kan toenemen, omdat de vogeltrek weer op gang komt. Met deze vogeltrek zullen vanaf medio september vanuit andere landen (water)vogels naar Nederland komen. De deskundigen geven ook aan dat het HPAI-virus nog steeds in Nederland aanwezig is en dat de aankomst van nieuwe vogels kan zorgen voor een opleving van het virus in de wilde vogelpopulatie. Daartegenover staat dat er in de zomer van 2018 ook enkele besmette wilde vogels zijn aangetroffen, maar dat dit niet heeft geleid tot meer besmettingen op pluimveebedrijven in het daaropvolgende herfst- en winterseizoen. Klik hier voor de kamerbrief van het ministerie van LNV.

Wees alert!

Het risico op introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven is nog altijd aanwezig en zal de komende tijd waarschijnlijk toenemen. Waakzaamheid blijft geboden en AVINED roept een ieder op scherp te blijven en alle juiste bio-security maatregelen te blijven nemen.