Nieuws

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Putten (5 december 2023)

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Putten onder voorwaarden weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld bij legbedrijf in Putten (2 december 2023)

Het ministerie van LNV meldt dat in Putten (gemeente Putten, provincie Gelderland) vogelgriep is vastgesteld op een leghennenbedrijf.

IKB Kip - Jaarplan en deelnemersbijdrage 2024

Het jaarplan en de deelnemersbijdrage 2024 voor IKB Kip zijn vastgesteld.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

26 september 2023

De minister van LNV heeft op 4 september 2023 besloten om bij een besmetting van vogelgriep op een pluimveebedrijf in een pluimveedicht gebied de omringende pluimveebedrijven in principe niet meer te ruimen. In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied. In de pluimveearme gebieden wordt al gewerkt met een screening in plaats van preventief ruimen.

Met deze wijziging wordt voorkomen dat gezond pluimvee moet worden gedood. De wijziging is doorgevoerd nadat onderzoekers de uitbraken van 2022 hebben geanalyseerd en de effectiviteit van de alternatieve aanpak hebben doorgerekend. Bij ongunstige omstandigheden kan het ministerie altijd besluiten alsnog preventief te gaan ruimen.

AVINED is erg tevreden met deze aanpassing. Het is wel zaak om in de pluimveedichte gebieden uiterst alert te blijven. AVINED vraagt de pluimveebedrijven, die dit betreft dan ook zo goed mogelijk mee te werken aan de screening en kadaverbemonstering.

Meer gedetailleerde informatie over de screening en kadaverbemonstering vindt u op onze website: