Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

26 september 2023

De minister van LNV heeft op 4 september 2023 besloten om bij een besmetting van vogelgriep op een pluimveebedrijf in een pluimveedicht gebied de omringende pluimveebedrijven in principe niet meer te ruimen. In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied. In de pluimveearme gebieden wordt al gewerkt met een screening in plaats van preventief ruimen.

Met deze wijziging wordt voorkomen dat gezond pluimvee moet worden gedood. De wijziging is doorgevoerd nadat onderzoekers de uitbraken van 2022 hebben geanalyseerd en de effectiviteit van de alternatieve aanpak hebben doorgerekend. Bij ongunstige omstandigheden kan het ministerie altijd besluiten alsnog preventief te gaan ruimen.

AVINED is erg tevreden met deze aanpassing. Het is wel zaak om in de pluimveedichte gebieden uiterst alert te blijven. AVINED vraagt de pluimveebedrijven, die dit betreft dan ook zo goed mogelijk mee te werken aan de screening en kadaverbemonstering.

Meer gedetailleerde informatie over de screening en kadaverbemonstering vindt u op onze website: