Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Situatie vogelgriep

11 januari 2024

De laatste weken zijn in Nederland geen uitbraken van vogelgriep geweest bij professionele pluimveebedrijven en bij hobbypluimvee. De laatste uitbraak was op 2 december 2023. In de periode van 11 november 2023 tot 2 december waren er vijf uitbraken van vogelgriep in Nederland. Op deze site van de WUR vindt u een kaartje met de HPAI-besmettingen in Nederland, ook onder wilde vogels.

In de landen om ons heen is de situatie nog erg onrustig. In Duitsland zijn sinds medio december 2023 tien uitbraken van vogelgriep gemeld bij hobbypluimvee en professionele pluimveebedrijven. In België zijn vier uitbraken van HPAI gemeld in de maand december, de laatste op 29 december 2023. Ook in andere Europese landen worden nog geregeld HPAI-uitbraken gemeld.

Blijf alert!
Het is belangrijk om alert te blijven op de bioveiligheid van uw pluimveebedrijf. Nog steeds geldt: geen bezoek aan stal of andere vogelverblijfplaats, tenzij noodzakelijk. Kijk voor tips over bedrijfshygiëne op: Bedrijfshygiëne – AVINED