Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Stand van Zaken vogelgriep (6 december 2021)

6 december 2021

In dit nieuwsbericht leest u over de stand van zaken:

  • Vogelgriepsituatie in Europa
  • Voorlopige data intrekking beperkingsgebieden en beschermingsgebieden

Vogelgriepsituatie in Europa

De situatie in Europa blijft onrustig. Hieronder staat een overzicht van een aantal recente uitbraken volgens de Wereldorganisatie Diergezondheid (OIE).

  • Duitsland: de afgelopen week zijn opnieuw drie H5N1-uitbraken vastgesteld. Het betrof een kleinschalige houderij met legkippen (deelstaat Beieren), een bedrijf met 1.200 ganzen (deelstaat Harburg) en een bedrijf met ongeveer 300 dieren (o.a. eenden, kalkoenen en legkippen) in de deelstaat Thüringen.
  • Bulgarije: recent is een kleinschalig bedrijf in het midden van Bulgarije getroffen door hoogpathogene vogelgriep.

In Nederland zijn er sinds eind oktober 2021 13 hoogpathogene uitbraken vastgesteld. Ook worden nog geregeld dode, besmette wilde vogels gevonden, bijvoorbeeld in landen als Nederland, Luxemburg, Duitsland, Kroatië en Slowakije. Klik hier voor het overzicht van het aantal Nederlands uitbraken en vondsten van dode wilde vogels.

Voorlopige data intrekking beperkingsgebieden (10 km gebied)

In principe wordt een beperkingsgebied na 30 dagen vrijgegeven, vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld en de 1e R&O heeft plaatsgevonden. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen, zoals in Zeewolde gebeurde. Naar verwachting zijn de pluimveebedrijven in Zeewolde I, II en III hetzelfde. Dit betekent dat voor deze gebieden de intrekkingsdatum van Zeewolde III leidend is. Voor de huidige beperkingsgebieden (10-kilometer) gelden de volgende data:

Beperkingsgebied (10 km) Datum intrekking 2021
Zeewolde III 07.12 (00.00 uur)
Lutjegast 10.12 (00.00 uur)
Tzum 16.12  (00.00 uur)
Vinkeveen 23.12 (00:00 uur)

 

Intrekking beschermingsgebieden (3 km gebied)

Een beperkingsgebied (10 km) bestaat uit een beschermingsgebied (3 km) en een bewakingsgebied (de rest van het 10 km gebied). Na minimaal 21 dagen wordt een beschermingsgebied volgens de EU-wetgeving opgeheven. In het hele gebied gelden dan de maatregelen voor het bewakingsgebied totdat het beperkingsgebied wordt opgeheven (30 dagen na eerste R&O). Het belangrijkste verschil in de maatregelen tussen de gebieden is dat vlees van pluimvee uit een beschermingsgebied (3 km) een alternatief merk moet dragen en de landsgrenzen niet mag verlaten zonder verhitting. De intrekking van de maatregelen in de verschillende gebieden wordt door het ministerie gepubliceerd. Zo komt het beschermingsgebied (3-km) van Tzum op 7 december komt te vervallen.