Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Stand van Zaken vogelgriep (6 december 2021)

6 december 2021

In dit nieuwsbericht leest u over de stand van zaken:

  • Vogelgriepsituatie in Europa
  • Voorlopige data intrekking beperkingsgebieden en beschermingsgebieden

Vogelgriepsituatie in Europa

De situatie in Europa blijft onrustig. Hieronder staat een overzicht van een aantal recente uitbraken volgens de Wereldorganisatie Diergezondheid (OIE).

  • Duitsland: de afgelopen week zijn opnieuw drie H5N1-uitbraken vastgesteld. Het betrof een kleinschalige houderij met legkippen (deelstaat Beieren), een bedrijf met 1.200 ganzen (deelstaat Harburg) en een bedrijf met ongeveer 300 dieren (o.a. eenden, kalkoenen en legkippen) in de deelstaat Thüringen.
  • Bulgarije: recent is een kleinschalig bedrijf in het midden van Bulgarije getroffen door hoogpathogene vogelgriep.

In Nederland zijn er sinds eind oktober 2021 13 hoogpathogene uitbraken vastgesteld. Ook worden nog geregeld dode, besmette wilde vogels gevonden, bijvoorbeeld in landen als Nederland, Luxemburg, Duitsland, Kroatië en Slowakije. Klik hier voor het overzicht van het aantal Nederlands uitbraken en vondsten van dode wilde vogels.

Voorlopige data intrekking beperkingsgebieden (10 km gebied)

In principe wordt een beperkingsgebied na 30 dagen vrijgegeven, vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld en de 1e R&O heeft plaatsgevonden. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen, zoals in Zeewolde gebeurde. Naar verwachting zijn de pluimveebedrijven in Zeewolde I, II en III hetzelfde. Dit betekent dat voor deze gebieden de intrekkingsdatum van Zeewolde III leidend is. Voor de huidige beperkingsgebieden (10-kilometer) gelden de volgende data:

Beperkingsgebied (10 km) Datum intrekking 2021
Zeewolde III 07.12 (00.00 uur)
Lutjegast 10.12 (00.00 uur)
Tzum 16.12  (00.00 uur)
Vinkeveen 23.12 (00:00 uur)

 

Intrekking beschermingsgebieden (3 km gebied)

Een beperkingsgebied (10 km) bestaat uit een beschermingsgebied (3 km) en een bewakingsgebied (de rest van het 10 km gebied). Na minimaal 21 dagen wordt een beschermingsgebied volgens de EU-wetgeving opgeheven. In het hele gebied gelden dan de maatregelen voor het bewakingsgebied totdat het beperkingsgebied wordt opgeheven (30 dagen na eerste R&O). Het belangrijkste verschil in de maatregelen tussen de gebieden is dat vlees van pluimvee uit een beschermingsgebied (3 km) een alternatief merk moet dragen en de landsgrenzen niet mag verlaten zonder verhitting. De intrekking van de maatregelen in de verschillende gebieden wordt door het ministerie gepubliceerd. Zo komt het beschermingsgebied (3-km) van Tzum op 7 december komt te vervallen.