Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Stand van zaken vogelgriep in Europa (14 januari 2021)

15 januari 2021

Het vogelgriepvirus blijft nog steeds in de landen om ons heen opduiken. Zo meldt de OIE de afgelopen dagen nieuwe besmettingen in Duitsland, Hongarije en Italië. Het virus wordt zowel op commerciële bedrijven als in besmette wilde vogels vastgesteld. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de meest recente uitbraken. Ook meer over de data van intrekking van het BT-gebied Moergestel en de 16-weken-termijn van de ophokplicht.

Dit zijn de meest recente uitbraken:

  • Volgens Duitse media zijn er wederom twee uitbraken van hoogpathogene vogelgriep vastgesteld in Duitsland (18.400 vleeskuikenouderdieren in de regio Oldenburg en 9.200 kalkoenen in de regio Cloppenburg). Deze twee regio zijn al meerdere malen getroffen door het virus.
  • In Hongarije is er bij gehouden pluimvee vogelgriep vastgesteld, volgens de media.
  • In het noordoosten van Italië zijn verschillende wilde besmette vogels gevonden met H5N8, meldt de OIE.

Deze en eerdere uitbraken hebben tot gevolg dat een tweede R&O verplicht is voor vervoermiddelen die gevogelte en broedeieren vervoeren naar Nederland uit de volgende landen: België, Kroatië, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Polen en Zweden.

2e R&O (NVWA)

Data intrekking BT-gebieden

Inmiddels zijn er verschillende beschermings- en toezichtsgebieden (BT-gebied) ingetrokken. Er zijn nog twee BT-gebieden actief:

  • Buitenpost: intrekking volledige gebied 15 januari
  • Moergestel: intrekking B-gebied 29 januari en intrekking T-gebied 6 februari

In principe wordt een BT-gebied (10 km) weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat de eerste R&O heeft plaatsgevonden om 00:00 uur. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Een B-gebied (3 km) wordt in principe na 21 dagen weer ingetrokken. Hierdoor blijft er alleen een T-gebied (10 km) over. Het enige verschil is dat in een B-gebied geen vervoer van pluimveevlees mogelijk is en in een T-gebied wél.

Status 16-weken-termijn

Op 12 februari 2021 is de ophokplicht 16 weken van kracht. Vanaf dat moment heeft de ophokplicht consequenties voor de afzet van vrije uitloopeieren. AVINED en de pluimveeorganisaties hebben hierover overleg met het ministerie van LNV. Gezien de veterinaire situatie zal de ophokplicht de komende tijd van kracht blijven. Het ministerie houdt de situatie in de gaten en zal ook de deskundigengroep dierziekten raadplegen over de risico’s en de maatregelen.

AVINED blijft de dringende boodschap herhalen: blijf alert op de bioveiligheidsstatus van uw bedrijf.

Meldpunt en meldcriteria NVWA Tips voor bioveiligheid