Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Stand van zaken vogelgriep in Europa (14 januari 2021)

15 januari 2021

Het vogelgriepvirus blijft nog steeds in de landen om ons heen opduiken. Zo meldt de OIE de afgelopen dagen nieuwe besmettingen in Duitsland, Hongarije en Italië. Het virus wordt zowel op commerciële bedrijven als in besmette wilde vogels vastgesteld. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de meest recente uitbraken. Ook meer over de data van intrekking van het BT-gebied Moergestel en de 16-weken-termijn van de ophokplicht.

Dit zijn de meest recente uitbraken:

  • Volgens Duitse media zijn er wederom twee uitbraken van hoogpathogene vogelgriep vastgesteld in Duitsland (18.400 vleeskuikenouderdieren in de regio Oldenburg en 9.200 kalkoenen in de regio Cloppenburg). Deze twee regio zijn al meerdere malen getroffen door het virus.
  • In Hongarije is er bij gehouden pluimvee vogelgriep vastgesteld, volgens de media.
  • In het noordoosten van Italië zijn verschillende wilde besmette vogels gevonden met H5N8, meldt de OIE.

Deze en eerdere uitbraken hebben tot gevolg dat een tweede R&O verplicht is voor vervoermiddelen die gevogelte en broedeieren vervoeren naar Nederland uit de volgende landen: België, Kroatië, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Polen en Zweden.

2e R&O (NVWA)

Data intrekking BT-gebieden

Inmiddels zijn er verschillende beschermings- en toezichtsgebieden (BT-gebied) ingetrokken. Er zijn nog twee BT-gebieden actief:

  • Buitenpost: intrekking volledige gebied 15 januari
  • Moergestel: intrekking B-gebied 29 januari en intrekking T-gebied 6 februari

In principe wordt een BT-gebied (10 km) weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat de eerste R&O heeft plaatsgevonden om 00:00 uur. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Een B-gebied (3 km) wordt in principe na 21 dagen weer ingetrokken. Hierdoor blijft er alleen een T-gebied (10 km) over. Het enige verschil is dat in een B-gebied geen vervoer van pluimveevlees mogelijk is en in een T-gebied wél.

Status 16-weken-termijn

Op 12 februari 2021 is de ophokplicht 16 weken van kracht. Vanaf dat moment heeft de ophokplicht consequenties voor de afzet van vrije uitloopeieren. AVINED en de pluimveeorganisaties hebben hierover overleg met het ministerie van LNV. Gezien de veterinaire situatie zal de ophokplicht de komende tijd van kracht blijven. Het ministerie houdt de situatie in de gaten en zal ook de deskundigengroep dierziekten raadplegen over de risico’s en de maatregelen.

AVINED blijft de dringende boodschap herhalen: blijf alert op de bioveiligheidsstatus van uw bedrijf.

Meldpunt en meldcriteria NVWA Tips voor bioveiligheid