Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Update beperkingsgebieden Zeewolde en Hierden (1 en 2)

7 februari 2022

De afgelopen week zijn er meerdere uitbraken van hoogpathogene vogelgriep vastgesteld in Nederland. In deze nieuwsbrief leest u meer over de afvoermogelijkheden van de recente beperkingsgebieden Zeewolde en Hierden (1 en 2) . Ook leest u meer over beperkingsgebieden die aan deze gebieden grenzen en de voorlopige intrekkingsdata van de andere gebieden.

Afvoermogelijkheden beperkingsgebieden Zeewolde en Hierden (1 en 2)

 • Afvoer consumptie-eieren: vanaf 7 februari 2022 kunnen consumptie-eieren door een Nederlands aangewezen pakstation of eierverwerker via een aangewezen overslaglocatie (tussenstation) worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met een van de aangewezen pakstations of verwerkers.
 • Afvoer vleeskuikens: de NVWA werkt aan de aanwijzingen van slachterijen voor de gebieden Zeewolde en Hierden. Onder voorwaarden en met een ontheffing van de NVWA kunnen vleeskuikens afgevoerd worden. Op de site van AVINED staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen.
 • Verplaatsen opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen: verplaatsing is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak in het gebied Zeewolde en Hierden met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure.
 • Afvoer van broedeieren: afvoer van broedeieren naar een broederij is mogelijk vanaf twee weken na de (laatste) uitbraak in de gebieden Zeewolde en Hierden met een ontheffing van de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Let op: begin tijdig met de procedure. Afvoer van broedeieren naar een aangewezen eierverwerker kan vanaf 7 februari 2022 via de aangewezen overslaglocatie. Klik hiervoor de aanwijzingen in het beperkingsgebied Zeewolde en klik hier voor de aanwijzingen in het gebied Hierden.

Overlappende beperkingsgebieden

De beperkingsgebieden Lelystad, Biddinghuizen, Zeewolde en Hierden 1 en 2 overlappen elkaar. De regels zijn dan als volgt:

 • Voor het intrekken van gebieden: als een beperkingsgebied overlapt met een tweede beperkingsgebied dan geldt voor het overlappende deel van het gebied de intrekkingsdatum van het tweede gebied. Alleen voor het niet-overlappende deel geldt de intrekkingsdatum van het eerste gebied.
  • voor het beperkingsgebied Lelystad betekent dit dat op 23 februari slechts een klein deel kan worden ingetrokken, omdat de ander delen van het gebied overlappen met nieuwe beperkingsgebieden.
  • op 4 februari 2022 is een tweede besmetting vastgesteld in Hierden. Naar aanleiding van deze tweede besmetting is een “nieuw” beperkingsgebied ingesteld met de locatie van de 2e besmetting als middelpunt. Het gebied valt echter geheel samen met het 1e ingestelde gebied. Formeel is het een nieuw gebied, met een nieuwe ingangsdatum.
 • Voor afvoermogelijkheden binnen beperkingsgebieden: voor bedrijven geldt dat het laatst vastgestelde gebied, waarin zij gelegen zijn bepalend is voor de afvoer van eieren of dieren. Een enkele keer wordt in knelgevallen een uitzondering hierop gemaakt, afhankelijk van het soort bedrijf en het ingeschatte veterinaire risico. Ervaart u knelpunten op uw bedrijf? Neem dan contact op met AVINED via info@avined.nl of 088 998 43 40.

Intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km) en regio 10 Ede

 • Een beperkingsgebied (10 km) kan worden vrijgegeven vanaf 30 dagen nadat de besmetting is vastgesteld én de eerste R&O op het bedrijf heeft plaatsgevonden. Voorwaarde is dat in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen.
 • Regio 10 rond Ede wordt na 14 dagen vrijgegeven, ook onder voorbehoud van nieuwe HPAI-uitbraken.
 • Let op: voor gebied Lelystad telt de intrekkingsdatum van het beperkingsgebied alleen voor het (kleine) deel dat geen overlap heeft met andere beperkingsgebieden.
 • De intrekkingsdata voor Biddinghuizen, Vuren, Zeewolde en Hierden (I en II) volgen binnenkort.

Voor de huidige beperkingsgebieden (10 km) en regio 10 rond Ede gelden in principe de volgende data:

Beperkingsgebied (10 km) Datum intrekking
Regio 10 Ede (niet 10 km gebied) 08-02-2022
Nieuwerbrug 14-02-2022
Lelystad 23-02-2022 (gedeeltelijk, i.v.m. overlap recentere beperkingsgebieden)
Willemstad 24-02-2022
Grootschermer 25-02-2022
Ede 25-02-2022