Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Update vogelgriep – O.a. webinar vogelgriep en nieuwe informatie knelpunten 10-kilometergebieden

24 november 2020

Vanwege de zorgelijke vogelgriepsituatie in Nederland is een goede bedrijfshygiëne van groot belang. Daarom organiseren AVINED en Royal GD op 1 december a.s. gezamenlijk een webinar over de vogelgriepsituatie in Nederland én een goede bedrijfshygiëne. U kunt zich hier gratis voor aanmelden. In dit nieuwsbericht leest u ook meer over oplossingen voor de knelpunten in de (beschermings- en) toezichtsgebieden waar vogelgriep is vastgesteld. Ook meldt NVWA dat er een 2e R&O verplicht gesteld is voor vervoersmiddelen vanuit diverse landen.

Aanmelden: Webinar ‘Vogelgriep in Nederland: update en biosecurity-tips’

Op 1 december a.s. tussen 13:00 – 14:00 uur organiseren AVINED en Royal GD een webinar over de vogelgriepsituatie in Nederland en een goede bedrijfshygiëne. Deze webinar is speciaal voor pluimveehouders, dierenartsen en andere erfbetreders. De sprekers en onderwerpen van de webinar zijn:

Aftrap door Eric Hubers (voorzitter AVINED)
Vogelgriep in Nederland, Nancy Beerens (WBVR)
Bedrijfshygiëne: wat kunt u doen als pluimveehouder, Anneke Feberwee (GD)
Klinisch beeld: wanneer denk je aan vogelgriep, Teun Fabri (GD)
Wat te doen als je vogelgriep niet kunt uitsluiten, Marieke Augustijn (GD)

Ook is er ruimte om vragen te stellen. U kunt de webinar gratis volgen door u aan te melden via de volgende link: https://royalgd.webinargeek.com/vogelgriep

Nieuwe informatie knelpunten 10-kilometerzones

  • Witmarsum: er is een slachterij aangewezen voor afvoer van vleeskuikens. Het proces voor het aanwijzen van pakstations en een overslaglocatie voor consumptie-eieren is gestart.
  • Hekendorp: het proces voor het aanwijzen van een slachterij voor afvoer van vleeskuikens is gestart. Het pakstation voor de afvoer van consumptie-eieren is aangewezen.
  • Alle zones: in principe worden de (beschermings- en) toezichtsgebieden opgeheven 30 dagen na vaststelling van de besmetting.
  • Alle zones: bij afvoer van broedeieren óf verplaatsingen van opfokkoppels uit de 10-kilometerzones is het verstandig om tijdig een verzoek te doen tot ontheffing bij de NVWA, vanwege de doorlooptijd;

Toelichting procedures (o.a. ontheffingen)

2e R&O vervoermiddelen verplicht bij terugkomst uit diverse landen

Vanwege hoogpathogene vogelgriepuitbraken in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Frankrijk en Kroatië heeft de NVWA een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) verplicht gesteld voor vervoermiddelen voor gevogelte (onder andere pluimvee) of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Frankrijk en Kroatië. Deze 2e R&O is verplicht gesteld onmiddellijk na binnenkomst in Nederland. Dit moet plaatsvinden op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen óf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen. Deze verplichting geldt ook voor alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van het ministerie van LNV. Heeft u vragen over de aanvoer- of afvoer op uw pluimveebedrijf binnen één van de 10 kilometergebieden? Neem dan contact op met AVINED (info@avined.nl). Dit geldt uiteraard ook voor aanvullende vragen of opmerkingen.