Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vernieuwde regeling, vernieuwde formulieren

10 maart 2020

In de vernieuwde HOSOWO-regeling zijn ook diverse formulieren, waaronder monsternameformulieren, geüpdatet. Wij hebben geconstateerd dat er nog regelmatig verouderde formulieren gebruikt worden. Wij willen u daarom nogmaals verwijzen naar onze webpagina van HOSOWO op de AVINED-website. In de voorschriften HOSOWO-instanties kunt u deze formulieren en meer informatie raadplegen.