Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vervoersverbod risicovogels in regio 10 (21 oktober 2022)

21 oktober 2022

Vervoersverbod risicovogels in regio 10

Op vrijdag 21 oktober is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf in Lunteren (gemeente Ede, provincie Gelderland). Rond het besmette bedrijf is een beperkingsgebied ingesteld. Omdat het besmette bedrijf in een pluimveedichtgebied ligt, en om het risico op verdere verspreiding zo klein mogelijk te houden, geldt ook een vervoersverbod voor risicovogels (waaronder pluimvee) in de gehele regio ‘regio 10’. Hierop geldt, onder strikte voorwaarden, een uitzondering voor vervoer naar de slacht en het vervoer van eendagskuikens. Deze uitzonderingen zijn niet van toepassing binnen het beperkingsgebied.

Vragen en antwoorden regio 10 en 19

  • Wat zijn regio 10 en regio 19? In verband met dierziektebestrijding is Nederland opgedeeld in regio’s. Bij een uitbraak van vogelgriep kan de overheid naast het instellen van een beperkingsgebied (10- km gebied rond de uitbraak) ook maatregelen treffen in een breder gebied (regio). Regio 10 en 19 vindt u via deze link.
  • Waarom zijn deze regio’s ingesteld? De besmettingen in Lunteren, Ospel en Heythuysen zijn in pluimveedichte gebieden. Om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen, zijn extra maatregelen ingesteld in deze gebieden.
  • Wat mag niet in regio 10 en 19? Er geldt een vervoersverbod voor pluimvee en andere risicovogels.
  • Wat mag wel in regio 10 en 19? Het vervoer van pluimvee naar de slacht is wel mogelijk als het hygiëneprotocol gevolgd wordt en de dierenarts de dieren uiterlijk 24 uur van tevoren heeft gecontroleerd (klinische inspectie). Dit geldt ook voor het slachten in het buitenland. Het vervoer van eendagskuikens is ook mogelijk als het hygiëneprotocol word gevolgd. Het vervoer van (broed)eieren en andere producten is zonder voorwaarden toegestaan in regio 10 en regio 19. Ook doorvoer door de regio’s via snelwegen is toegestaan.

NVWA-podcast ‘De inspecteur’

De NVWA heeft een podcast gemaakt over één jaar vogelgriep. In de podcast ‘De inspecteur’ deelt NVWA-dierenarts Léon Labout de ervaringen van het front-team met vogelgriep en de verdenkings- en ruimingswerkzaamheden vanuit de praktijk. Ook pluimveehouder Theo Bos komt aan het woord. U kunt de podcast beluisteren via Apple podcasts en Spotify.