Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Altforst

30 oktober 2020

In Altforst (gemeente West Maas en Waal) is bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 35.700 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Altforst liggen negen andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen daarnaast nog 25 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

Vervoersverbod in 10 kilometerzone

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Altforst. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. Lees meer over vervoersbeperkingen in de regeling.

Aanvullende landelijke maatregelen

Alle huidige landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee. Dit geldt ook voor de verplichte maatregelen voor eendenbedrijven bij het gebruik van strooisel (protocol via AVINED-website). Aanvullend zijn de volgende maatregelen van kracht

 1. Bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen. Dit protocol wordt later vandaag op de website van AVINED geplaatst.
 2. Er worden landelijke maatregelen genomen voor het vervoer van commercieel pluimvee tussen inrichtingen die commercieel pluimvee houden (dus tussen bedrijven in de primaire sector) én eenden en kalkoenen naar slachterij. Dit vervoer is toegestaan, mits:
  a. het vervoer rechtstreeks plaatsvindt;
  b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol (volgt later vandaag op de website van AVINED);
  c. het pluimvee of de eenden of kalkoenen vergezeld gaan van een verklaring, die minder dan 24 uur oud is, van een dierenarts dat het pluimvee of de eenden of kalkoenen die worden   gehouden in de inrichting waarvandaan het vervoer plaatsvindt, op basis van een klinische inspectie geen ziekteverschijnselen vertonen;
 3. Ook gelden er maatregelen voor het vervoer van vee, eendagskuikens, mest, eieren, diervoeders, melk of strooisel van of naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen. Dit vervoer is toegestaan, mits:
  a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één inrichting met commercieel gehouden gevogelte wordt bezocht;
  b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol (volgt later vandaag op de website van AVINED).
 4. Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.
 5. Tentoonstellingen van sierpluimvee en watervogels zijn verboden.

Tot slot nogmaals de oproep van AVINED: houdt de biosecurity op uw bedrijf goed in de gaten! Klik hier voor tips.

Meer informatie

Stichting AVINED houdt nauw contact met het ministerie van LNV om de situatie in de gaten te houden AVINED houdt u op de hoogte via deze nieuwsbrieven. Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van het ministerie van LNV. Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340.