Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Moergestel (5 januari)

11 januari 2021

In Moergestel (gemeente Oisterwijk, provincie Noord Brabant) is bij een bedrijf met kalkoenen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 18.000 dieren.

In het 3 kilometergebied rond het besmette bedrijf liggen 6 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen daarnaast nog 21 andere pluimveebedrijven. De minister van LNV heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in deze 10 kilometerzone. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. In samenwerking met de brancheorganisaties en de NVWA werkt AVINED aan aanwijzingen voor (tussen)locaties voor de afvoer van vleeskuikens en consumptie-eieren. Als hier meer over bekend is dan informeert u AVINED via een nieuwsbrief, waarschijnlijk later deze week. Lees meer over Moergestel op de website van LNV.

Data intrekking BT-gebieden

Inmiddels zijn er verschillende beschermings- en toezichtsgebieden (BT-gebied) ingetrokken. De intrekkingsdata voor de overige gebieden staan in de onderstaande tabel:

B-gebied BT-gebied
Maasland 27-12-2020 05-01-2021
Sint Annaparochie 30-12-2020 08-01-2021
Buitenpost 06-01-2021 15-01-2021
Moergestel Nog niet bekend Nog niet bekend

In principe wordt een BT-gebied (10 km) weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat de eerste R&O heeft plaatsgevonden om 00:00 uur. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Een B-gebied (3 km) wordt in principe na 21 dagen weer ingetrokken.

Ook nieuwe HPAI-uitbraken in Europa

Het aantal HPAI-uitbraken neemt nog steeds toe in Europa. Er zijn diverse uitbraken gemeld op commerciële pluimveebedrijven, zoals in Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Zweden. Ook worden er nog steeds besmette wilde vogels gevonden.

  • Duitsland: In Duitsland zijn sinds 23 december 2020 tien kalkoenenbedrijven besmet geraakt met HPAI in de Landkreisen Cloppenburg en Oldenburg in Nedersaksen. Ook is er een ganzenbedrijf besmet bij Leipzig in Saksen.
  • Frankrijk: de OIE meldt eind 2020 tientallen uitbraken van vogelgriep bij kleinere bedrijven in het Zuidwesten van Frankrijk. Het betreft een regio waar veel eenden worden gehouden voor de productie van foie gras. De autoriteiten zetten in op verplichte preventieve ruiming van pluimvee.
  • Denemarken: volgens lokale Deens autoriteiten is er begin dit jaar ook een vleeskuikenbedrijf getroffen met H5N8 in Denemarken (gemeente Viborg, regio Midden-Jutland). Het gaat om 9.000 dieren.
  • Zweden: op 4 januari meldt de OIE een uitbraak van H5N8 op een Zweeds op een bedrijf met +/- 18.000 vleeskuikenouderdieren (gemeente Sjöbo in Skåne, de zuidelijkste provincie van Zweden).

Herhaling: zorg voor een goede bioveiligheid

AVINED blijft de volgende dringende boodschap herhalen: blijf alert op de bioveiligheidsstatus van uw bedrijf. Wees ook alert op klinische verschijnselen van AI, zodat besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Meldt een verdenking van vogelgriep tijdig bij de NVWA.

Meldcriteria en meldpunt NVWA Tips voor goede bioveiligheid