Nieuws

Jaarplan en deelnemersbijdrage IKB Kip 2023

We nemen u alvast mee in het jaarplan 2023 voor IKB Kip.

Doe de middelencheck voor uw drinkwaterleidingen

Als u zelf of als u een bedrijf inhuurt om uw drinkwaterleidingen te reinigen/ontsmetten, dan bent u als voedselproducent eindverantwoordelijk dat de toegestane middelen op de juiste manier en met de juiste dosering worden toegepast. Wij hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Plaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaan een aantal zaken veranderen rondom plaagdierbeheersing. Lees hier meer.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vogelgriep vastgesteld op een legbedrijf in Wildervank en een vleeskuikenbedrijf in Zuidwolde (29-09-22)

30 september 2022

Wildervank

Het ministerie van LNV meldt dat in Wildervank (gemeente Veendam, provincie Groningen) op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 15.000 leghennen op de locatie geruimd door de NVWA.

In de 1-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 3 andere pluimveebedrijven. Bedrijven zullen worden gescreend op vogelgriep door de NVWA. Daarnaast worden deze bedrijven 14 dagen lang intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. In de 3-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 6 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven zullen worden gescreend op vogelgriep. In de 10-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 21 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt nu een ophokplicht, afschermplicht, en vervoersverbod.

Zuidwolde

Het ministerie van LNV meldt dat in Zuidwolde (gemeente Het Hogeland, provincie Groningen) op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 28.000 vleeskuikens op de locatie geruimd door de NVWA.

In de 1-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 2 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven zullen worden gescreend op vogelgriep. In de 10-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 9 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt nu een ophokplicht, afschermplicht, en vervoersverbod.

Vervoersverbod

Het vervoersverbod in het beperkingsgebied rond de uitbraak heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook is in een aantal regio’s de ophok- en afschermplicht nog onverminderd van kracht. In deze regio’s  geldt de ophokplicht voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA staat meer informatie over de ophok- en afschermplicht. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locaties in Wildervank en Zuidwolde wordt, zoals gebruikelijk, traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.