Nieuws

Salmonellabesmettingen Nederland onder EU-doelstellingen

Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, heeft de Nederlandse pluimveesector alle doelstellingen van de EU voor 2022 gehaald. Daarvoor willen wij u bedanken!

Wijziging bemonsteringsfrequentie Salmonella (groot)ouderdierbedrijven per 1 juli 2023

De wettelijke bemonsteringsfrequentie voor Salmonella bij (groot)ouderdierbedrijven keert terug naar driewekelijks voor regulier onderzoek en twee keer per ronde voor officieel onderzoek.

Terugkijken: Webinar "Ontsmettten drinkwater(leiding) in pluimveestallen, waar moet ik op letten?"

Op 10 mei 2023 hebben ZLTO, AVINED (IKB Ei & IKB Kip) en SecurEggFarmer een webinar voor pluimveehouders en erfbetreders georganiseerd over ‘Ontsmetten drinkwater(leiding) in pluimveestallen’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vogelgriep vastgesteld op hobbylocatie in Vriezenveen (17 september 2022)

19 september 2022

Uitbraak Vriezeveen

In Vriezenveen (gemeente Twenterand, provincie Overijssel) is bij een hobbyhouder vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de in totaal circa 150 sierwatervogels en kippen geruimd door de NVWA. Het gaat om een locatie van dezelfde hobbyhouder waar op 15 september 2022 vogelgriep is vastgesteld.

In de 1 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen vijf andere pluimveebedrijven die al door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen 37 pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone geldt een vervoersverbod en een ophok- en afschermplicht.

Vervoersverbod

Het vervoersverbod in het beperkingsgebied rond de uitbraak heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook is in een aantal regio’s de ophok- en afschermplicht nog onverminderd van kracht. In deze regio’s  geldt de ophokplicht voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA staat meer informatie over de ophok- en afschermplicht. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Vriezeveen wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Vogelgriepmaatregelen regio 10

In Regio 10, Gelderse Vallei Zuid, golden twee aanvullende beperkende maatregelen in verband met vogelgriep. Deze beperkingen zijn met ingang van vandaag ingetrokken.

  • Naast het landelijke bezoekersverbod (pluimveestallen en aanverwante gebouwen) dat nog steeds van kracht is, gold in Regio 10 een aanvullend bezoekersverbod voor inrichtingen met commerciële vogels. Dit betrof in feite een verbod op bezoek voor het volledige bedrijf. Deze maatregel in Regio 10 is komen te vervallen.

Verder gold in Regio 10 een vervoersverbod van risicovogels. Dit verbod is komen te vervallen. Let op! in de beperkingsgebieden rond HPAI uitbraken (ook in Regio 10) gelden nog altijd de bestaande vervoersbeperkingen.