Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vogelgriepvirus blijft opduiken in Europa (5 maart 2021)

5 maart 2021

Het vogelgriepvirus blijft in de landen om ons heen opduiken. Zo zijn in Duitsland de laatste week veel HPAI uitbraken gemeld. In dit nieuwsbericht vindt u verder ook de data van intrekking van het BT-gebied in Sint Oedenrode.

In Duitsland is het HPAI virus de afgelopen week aangetroffen in tien bedrijven met gehouden pluimvee. Dit betrof twee houders met enkele tientallen dieren en acht bedrijven met tussen de 20.000 en 63.000 dieren. Het ging om allerlei typen pluimvee (kalkoen, eend, leg, vleeskuikens en ouderdieren) in verschillende deelstaten (Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Meckelenburg- Voor-Pommeren en Beieren). In heel Duitsland is sinds 1 januari 2021 bij enkele tientallen bedrijven (zowel commercieel als backyard) HPAI aangetroffen. In Zweden is eind februari een uitbraak van HPAI gemeld bij een houder met 300 dieren.

Data intrekking BT-gebied Sint Oedenrode

Het B-gebied (3 km) Sint Oedenrode wordt met ingang van 14 maart ingetrokken. Het T-gebied (10 km) wordt met ingang van 23 maart ingetrokken. Voorwaarde is dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Een B-gebied (3 km) wordt in principe na 21 dagen weer ingetrokken. Hierdoor blijft er alleen een T-gebied (10 km) over. Het enige verschil is dat in een B-gebied geen vervoer van pluimveevlees mogelijk is en in een T-gebied wél.

Tweede R&O

Vanwege uitbraak van HPAI, onder gehouden pluimvee in Finland, moeten vervoermiddelen voor pluimvee of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit Finland, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan. Deze verplichting geldt reeds voor de EU-lidstaten België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Kroatië, Polen, Roemenië, Zweden én voor alle landen buiten de Europese Unie, oftewel derde landen waaronder het  Verenigd Koninkrijk. Meer informatie.

Blijf alert op hygiëne

Gezien de nog steeds onrustig situatie rond vogelgriep blijft AVINED de oproep herhalen om alert te zijn op de bioveiligheidsstatus van uw pluimveebedrijf. Wees ook alert op klinische verschijnselen van AI, zodat besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Meldt een verdenking van vogelgriep tijdig bij de NVWA.