Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vogelgriepvirus blijft opduiken in Europa (5 maart 2021)

5 maart 2021

Het vogelgriepvirus blijft in de landen om ons heen opduiken. Zo zijn in Duitsland de laatste week veel HPAI uitbraken gemeld. In dit nieuwsbericht vindt u verder ook de data van intrekking van het BT-gebied in Sint Oedenrode.

In Duitsland is het HPAI virus de afgelopen week aangetroffen in tien bedrijven met gehouden pluimvee. Dit betrof twee houders met enkele tientallen dieren en acht bedrijven met tussen de 20.000 en 63.000 dieren. Het ging om allerlei typen pluimvee (kalkoen, eend, leg, vleeskuikens en ouderdieren) in verschillende deelstaten (Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Meckelenburg- Voor-Pommeren en Beieren). In heel Duitsland is sinds 1 januari 2021 bij enkele tientallen bedrijven (zowel commercieel als backyard) HPAI aangetroffen. In Zweden is eind februari een uitbraak van HPAI gemeld bij een houder met 300 dieren.

Data intrekking BT-gebied Sint Oedenrode

Het B-gebied (3 km) Sint Oedenrode wordt met ingang van 14 maart ingetrokken. Het T-gebied (10 km) wordt met ingang van 23 maart ingetrokken. Voorwaarde is dat er in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Een B-gebied (3 km) wordt in principe na 21 dagen weer ingetrokken. Hierdoor blijft er alleen een T-gebied (10 km) over. Het enige verschil is dat in een B-gebied geen vervoer van pluimveevlees mogelijk is en in een T-gebied wél.

Tweede R&O

Vanwege uitbraak van HPAI, onder gehouden pluimvee in Finland, moeten vervoermiddelen voor pluimvee of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit Finland, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan. Deze verplichting geldt reeds voor de EU-lidstaten België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Kroatië, Polen, Roemenië, Zweden én voor alle landen buiten de Europese Unie, oftewel derde landen waaronder het  Verenigd Koninkrijk. Meer informatie.

Blijf alert op hygiëne

Gezien de nog steeds onrustig situatie rond vogelgriep blijft AVINED de oproep herhalen om alert te zijn op de bioveiligheidsstatus van uw pluimveebedrijf. Wees ook alert op klinische verschijnselen van AI, zodat besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Meldt een verdenking van vogelgriep tijdig bij de NVWA.