Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Volledige intrekking ophokplicht per 6 juli 2021 (5 juli 2021)

5 juli 2021

Vanaf morgen 6 juli 2021 wordt de afscherm- en ophokplicht in heel Nederland ingetrokken. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag meegedeeld. De ophokplicht wordt in heel Nederland ingetrokken vanwege de verlaagde veterinaire risico-inschatting, dierwelzijnsaspecten, de financiële situatie voor pluimveehouders en het verlies van marktaandeel voor vrije-uitloopeieren.

 

Risico-inschatting verlaagd

De deskundigengroep heeft voor alle regio’s in Nederland de risico-inschatting verlaagd. Zij schatten de kans dat een pluimveebedrijf in Nederland wordt besmet nu in als matig (medium). In de voorgaande weken was deze risico-inschatting nog matig tot hoog. De mate van onzekerheid van deze risico-inschatting is nog wel hoog. De minister stelt dat er een dalende trend is die zich in Nederland en andere lidstaten voordoet en waarvan wordt verwacht dat deze zich zal doorzetten. In de regio die het pluimveedichte gebied in de Gelderse Vallei omvat hebben zich het afgelopen jaar geen uitbraken voorgedaan. De overige regio’s hebben wel een wat hogere kans dat er besmetting optreedt dan in eerdere jaren, maar er zijn de afgelopen weken geen besmette wilde vogels meer gevonden. De situatie in de regio’s waar de ophokplicht al was opgeheven en de dalende trend van de besmettingen bij wilde vogels geeft de minister voldoende vertrouwen de ophokplicht landelijk in te trekken. Lees hier meer over op de website van LNV

Aantal landelijke maatregelen blijven van kracht

Het ministerie van LNV stelt dat het intrekken van de ophokplicht niet betekent dat de kans op besmetting nu verwaarloosbaar is. Daarom wordt een aantal landelijke maatregelen in stand gehouden. Dit betreft de maatregel om strooisel op eendenbedrijven af te dekken, het bijhouden van een bezoekersregister en het naleven van het hygëneprotocol op commerciële bedrijven. Ook de strikte meldcriteria om een verdenking van AI te melden, blijven van toepassing. Het verbod op het bezoek van vogelverblijven wordt dus opgeheven, mits het hygiëneprotocol op commerciële bedrijven strikt wordt nageleefd en bezoekers zich registreren. Klik hier voor het bezoekersprotocol (NVWA).

Waakzaamheid nog geboden

De minister doet een beroep op alle pluimveehouders in Nederland om passende hygiënemaatregelen in acht te blijven nemen, omdat dit het belangrijkste middel is om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. AVINED ondersteunt deze oproep van harte.