Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vorgehensweise HOSOWO Probenahme

21 december 2020

Wir erhalten Anfragen von Teilnehmern und Tierärzten zur korrekten Entnahme von Proben für HOSOWO.

HOSOWO steht für „hygiëne onderzoek, stal onderzoek en water onderzoek“ (Deutsch: Hygieneuntersuchung, Stalluntersuchung und Wasseruntersuchung) und beinhaltet Folgendes:

Hygieneuntersuchungen in Form eines Hygienogramme werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Stall ausreichend gereinigt und desinfiziert worden ist. Dabei wird die Anzahl der Bakterienkolonien gezählt.
Stalluntersuchungen werden durchgeführt, um eine Salmonelleninfektion festzustellen (nach Reinigung und Desinfektion eines Stalls, in dem sich infizierte Tiere befinden).
Trinkwasseruntersuchungen werden durchgeführt, um die Trinkwasserqualität (bakteriologisch und chemisch) zu überwachen, während die Tiere in den Ställen sind.

Es ist wichtig, dass die HOSOWO-Probenahmen nach einem festgelegten und einheitlichen Verfahren durchgeführt werden. So ist die Qualität der Probenahme für alle gleich. Die Vorgehensweise wurde vollständig ins Deutsche übersetzt (Probenahme für HOSOWO, unten rechts). Ihr Tierarzt muss sich an diese Vorgehensweise halten. Vergewissern Sie sich daher, dass Ihr Tierarzt die Vorgehensweise genau kennt und weiß, wo sie zu finden ist.

Vorschriften für HOSOWO