Nieuws

Vogelgriep vastgesteld op legpluimveebedrijf in Lunteren (14-08-2022)

Het ministerie van LNV meldt dat in Lunteren (gemeente Ede, provincie Gelderland) op een legpluimveedrijf vogelgriep is vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant.

Verslag bijeenkomst Deskundigengroep Dierziekten (9 augustus 2022)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophok- en afschermplicht niet verder in te trekken.

Afvoermogelijkheden Dalfsen III (5 augustus 2022)

Vanaf heden is de afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Dalfsen III weer mogelijk.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vorgehensweise HOSOWO Probenahme

21 december 2020

Wir erhalten Anfragen von Teilnehmern und Tierärzten zur korrekten Entnahme von Proben für HOSOWO.

HOSOWO steht für „hygiëne onderzoek, stal onderzoek en water onderzoek“ (Deutsch: Hygieneuntersuchung, Stalluntersuchung und Wasseruntersuchung) und beinhaltet Folgendes:

Hygieneuntersuchungen in Form eines Hygienogramme werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Stall ausreichend gereinigt und desinfiziert worden ist. Dabei wird die Anzahl der Bakterienkolonien gezählt.
Stalluntersuchungen werden durchgeführt, um eine Salmonelleninfektion festzustellen (nach Reinigung und Desinfektion eines Stalls, in dem sich infizierte Tiere befinden).
Trinkwasseruntersuchungen werden durchgeführt, um die Trinkwasserqualität (bakteriologisch und chemisch) zu überwachen, während die Tiere in den Ställen sind.

Es ist wichtig, dass die HOSOWO-Probenahmen nach einem festgelegten und einheitlichen Verfahren durchgeführt werden. So ist die Qualität der Probenahme für alle gleich. Die Vorgehensweise wurde vollständig ins Deutsche übersetzt (Probenahme für HOSOWO, unten rechts). Ihr Tierarzt muss sich an diese Vorgehensweise halten. Vergewissern Sie sich daher, dass Ihr Tierarzt die Vorgehensweise genau kennt und weiß, wo sie zu finden ist.

Vorschriften für HOSOWO