Nieuws

Facturatie door AVINED op 21 april 2021

Rond 21 april worden de facturen vanuit AVINED verstuurd. Dit betekent dat u een factuur kunt verwachten voor een of meerdere van de onderstaande zaken. Mogelijk ontvangt u, als u deelnemer bent van QS, rond deze datum ook een factuur voor de QS deelnemersbijdrage 2021 (vanuit PLUIMNED). AVV onderzoeksbijdrage 2020 De onderzoeksbijdrage maakt onderzoek en

Effectiviteit ILT-vaccins onderzocht bij vleeskuikens

De GD heeft in opdracht van de pluimveesector de effectiviteit van twee commercieel beschikbare ILT-vaccins bij vleeskuikens onderzocht.

Belang goede bioveiligheid is bekend, maar vraagt wel maatwerk

De Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst van Dieren (GD) voerden onderzoek uit naar mogelijke verbeteringen in bioveiligheid op (getroffen) risicobedrijven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Vorgehensweise HOSOWO Probenahme

21 december 2020

Wir erhalten Anfragen von Teilnehmern und Tierärzten zur korrekten Entnahme von Proben für HOSOWO.

HOSOWO steht für „hygiëne onderzoek, stal onderzoek en water onderzoek“ (Deutsch: Hygieneuntersuchung, Stalluntersuchung und Wasseruntersuchung) und beinhaltet Folgendes:

Hygieneuntersuchungen in Form eines Hygienogramme werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Stall ausreichend gereinigt und desinfiziert worden ist. Dabei wird die Anzahl der Bakterienkolonien gezählt.
Stalluntersuchungen werden durchgeführt, um eine Salmonelleninfektion festzustellen (nach Reinigung und Desinfektion eines Stalls, in dem sich infizierte Tiere befinden).
Trinkwasseruntersuchungen werden durchgeführt, um die Trinkwasserqualität (bakteriologisch und chemisch) zu überwachen, während die Tiere in den Ställen sind.

Es ist wichtig, dass die HOSOWO-Probenahmen nach einem festgelegten und einheitlichen Verfahren durchgeführt werden. So ist die Qualität der Probenahme für alle gleich. Die Vorgehensweise wurde vollständig ins Deutsche übersetzt (Probenahme für HOSOWO, unten rechts). Ihr Tierarzt muss sich an diese Vorgehensweise halten. Vergewissern Sie sich daher, dass Ihr Tierarzt die Vorgehensweise genau kennt und weiß, wo sie zu finden ist.

Vorschriften für HOSOWO