Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

WBVR-deskundigen: risico op vogelgriepbesmettingen is zeer hoog (27 november)

27 november 2020

Het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) wordt ingeschaald als zeer hoog. Dit staat in een risicoanalyse van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) van november 2020. Het virus circuleert onder de wilde vogels in West-Europa, waardoor de kans dat wilde vogels het virus introduceren in commercieel pluimvee in Nederland zeer hoog is. De vogeltrek is nog niet voltooid, waardoor het aantal wilde watervogels in Nederland nog verder toeneemt.

De vogelgriepsituatie is niet alleen in Nederland zorgwekkend, maar ook in andere Europese landen.

 • In Nederland zijn sinds de uitbraken van het afgelopen weekend (Witmarsum en Hekendorp) geen nieuw besmettingen met hoog pathogene vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijven.
 • In Nederland worden dode vogels met een hoog pathogene vogelgriepbesmetting gevonden in alle provincies.
 • In België is op 26 november een geval van hoog pathogene vogelgriep vastgesteld in de plaats Menen (West-Vlaanderen).
 • In Polen is op 26 november op een groot leghennenbedrijf met ruim 900.000 dieren in Wroniawy hoog pathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld.
 • In Noord-Duitsland is op 23 november in de plaats Neufelderkoog op een ganzenbedrijf hoog pathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld.

Webinar ‘Vogelgriep in Nederland: update en biosecurity-tips’

Royal GD en AVINED organiseren op 1 december van 13.00 tot 14.00 uur een webinar speciaal voor pluimveehouders, dierenartsen en andere erfbetreders. Tijdens het webinar kunt u antwoord krijgen op uw vragen over vogelgriep en een goede bedrijfshygiëne. U kunt u aanmelden via Royal GD webinar vogelgriep.

Informatie 10-kilometerzones

 • Alle zones: de intrekking van de 10-kilometerzones is 30 dagen na reiniging en ontsmetting van het bedrijf door de NVWA. LNV publiceert de intrekkingsregeling op haar site de dag voor de intrekking. Voorwaarde is dat er in het gebied geen nieuwe besmetting wordt vastgesteld.
 • Altforst: het gebied Altforst – voor zover dat niet overlapt met de 10-kilometer zone van Puiflijk – wordt ingetrokken op 30 november 2020.
 • Puiflijk: de 10-kilometerzone (beschermings- en toezichtgebied) Puiflijk wordt ingetrokken met ingang van 8 december 2020.
 • Terwolde: ontheffingen voor afvoer van broedeieren of verplaatsingen van opfokkoppels kunnen bij de NVWA worden aangevraagd. Dit vervoer is mogelijk vanaf 27 november 2020. De voorwaarden en de procedure vindt u in dit overzicht.
 • Witmarsum:
  • De screening in het 3 km gebied is goed verlopen. Er zijn geen andere besmettingen geconstateerd.
  • Het vervoer van consumptie-eieren naar aangewezen pakstations, het vervoer van broedeieren bestemd voor de industrie en het vervoer van vleeskuikens naar een aangewezen slachterij is geregeld. Klik hier voor de aangewezen locaties.
  • De afvoer van broedeieren voor de broederij en verplaatsingen van opfokdieren is mogelijk vanaf 5 december via ontheffingen van de NVWA. De voorwaarden en de procedure vindt u in dit overzicht.
 • Hekendorp:
  • De screening in het 3 km gebied is goed verlopen. Er zijn geen andere besmettingen geconstateerd.
  • Het vervoer van vleeskuikens naar een aangewezen slachterij i.v.m. welzijnsproblemen zijn geregeld. Dit geldt ook voor de mogelijkheid om consumptie-eieren te vervoeren naar aangewezen pakstations en om broedeieren te vervoeren naar de eiproductenindustrie. Klik hier voor de aangewezen locaties.
  • De afvoer van broedeieren voor de broederij en verplaatsingen van opfokdieren is mogelijk vanaf 5 december a.s. via ontheffingen van de NVWA. De voorwaarden en de procedure vindt u in dit overzicht.

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van het ministerie van LNV. Heeft u vragen over de aanvoer- of afvoer op uw pluimveebedrijf binnen één van de 10 kilometergebieden? Neem dan contact op met AVINED (info@avined.nl). Dit geldt uiteraard ook voor aanvullende vragen of opmerkingen.