Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

WBVR-deskundigen: risico op vogelgriepbesmettingen is zeer hoog (27 november)

27 november 2020

Het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) wordt ingeschaald als zeer hoog. Dit staat in een risicoanalyse van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) van november 2020. Het virus circuleert onder de wilde vogels in West-Europa, waardoor de kans dat wilde vogels het virus introduceren in commercieel pluimvee in Nederland zeer hoog is. De vogeltrek is nog niet voltooid, waardoor het aantal wilde watervogels in Nederland nog verder toeneemt.

De vogelgriepsituatie is niet alleen in Nederland zorgwekkend, maar ook in andere Europese landen.

 • In Nederland zijn sinds de uitbraken van het afgelopen weekend (Witmarsum en Hekendorp) geen nieuw besmettingen met hoog pathogene vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijven.
 • In Nederland worden dode vogels met een hoog pathogene vogelgriepbesmetting gevonden in alle provincies.
 • In België is op 26 november een geval van hoog pathogene vogelgriep vastgesteld in de plaats Menen (West-Vlaanderen).
 • In Polen is op 26 november op een groot leghennenbedrijf met ruim 900.000 dieren in Wroniawy hoog pathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld.
 • In Noord-Duitsland is op 23 november in de plaats Neufelderkoog op een ganzenbedrijf hoog pathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld.

Webinar ‘Vogelgriep in Nederland: update en biosecurity-tips’

Royal GD en AVINED organiseren op 1 december van 13.00 tot 14.00 uur een webinar speciaal voor pluimveehouders, dierenartsen en andere erfbetreders. Tijdens het webinar kunt u antwoord krijgen op uw vragen over vogelgriep en een goede bedrijfshygiëne. U kunt u aanmelden via Royal GD webinar vogelgriep.

Informatie 10-kilometerzones

 • Alle zones: de intrekking van de 10-kilometerzones is 30 dagen na reiniging en ontsmetting van het bedrijf door de NVWA. LNV publiceert de intrekkingsregeling op haar site de dag voor de intrekking. Voorwaarde is dat er in het gebied geen nieuwe besmetting wordt vastgesteld.
 • Altforst: het gebied Altforst – voor zover dat niet overlapt met de 10-kilometer zone van Puiflijk – wordt ingetrokken op 30 november 2020.
 • Puiflijk: de 10-kilometerzone (beschermings- en toezichtgebied) Puiflijk wordt ingetrokken met ingang van 8 december 2020.
 • Terwolde: ontheffingen voor afvoer van broedeieren of verplaatsingen van opfokkoppels kunnen bij de NVWA worden aangevraagd. Dit vervoer is mogelijk vanaf 27 november 2020. De voorwaarden en de procedure vindt u in dit overzicht.
 • Witmarsum:
  • De screening in het 3 km gebied is goed verlopen. Er zijn geen andere besmettingen geconstateerd.
  • Het vervoer van consumptie-eieren naar aangewezen pakstations, het vervoer van broedeieren bestemd voor de industrie en het vervoer van vleeskuikens naar een aangewezen slachterij is geregeld. Klik hier voor de aangewezen locaties.
  • De afvoer van broedeieren voor de broederij en verplaatsingen van opfokdieren is mogelijk vanaf 5 december via ontheffingen van de NVWA. De voorwaarden en de procedure vindt u in dit overzicht.
 • Hekendorp:
  • De screening in het 3 km gebied is goed verlopen. Er zijn geen andere besmettingen geconstateerd.
  • Het vervoer van vleeskuikens naar een aangewezen slachterij i.v.m. welzijnsproblemen zijn geregeld. Dit geldt ook voor de mogelijkheid om consumptie-eieren te vervoeren naar aangewezen pakstations en om broedeieren te vervoeren naar de eiproductenindustrie. Klik hier voor de aangewezen locaties.
  • De afvoer van broedeieren voor de broederij en verplaatsingen van opfokdieren is mogelijk vanaf 5 december a.s. via ontheffingen van de NVWA. De voorwaarden en de procedure vindt u in dit overzicht.

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van het ministerie van LNV. Heeft u vragen over de aanvoer- of afvoer op uw pluimveebedrijf binnen één van de 10 kilometergebieden? Neem dan contact op met AVINED (info@avined.nl). Dit geldt uiteraard ook voor aanvullende vragen of opmerkingen.