Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Zorgen over vogelgriep in Gelderse Vallei (20 april 2022)

20 april 2022

De afgelopen weken zijn in de Gelderse Vallei meerdere uitbraken van vogelgriep geweest. Ook gisteren en vanochtend weer. Het is nog niet bekend hoe de bedrijven besmet zijn geraakt met vogelgriep. AVINED maakt zich grote zorgen over deze uitbraken en dringt er bij u op aan om met uiterste voorzichtigheid te handelen en uiterst scherp te zijn op de bioveiligheidsmaatregelen.

  • Op de site van AVINED vindt u informatie over het voorkomen van insleep van vogelgriep.
  • Laat niemand toe in uw stal! Alleen bij hoge uitzondering i.v.m. diergezondheid, dierenwelzijn of volksgezondheid is stalbezoek toegestaan.
  • Laat niemand toe tot uw bedrijfsgebouwen, tenzij strikt noodzakelijk voor de voortgang en de werkzaamheden op uw bedrijf. Vraag u zelf af of het kan wachten. Als er absoluut noodzakelijke personen in de stal of op uw bedrijf komen, zorg dat er in- en uitgedoucht wordt.
  • Zorg dat bij het uitladen van uw dieren het hygiëneprotocol wordt gehanteerd. Zorg ook dat een goede douchegelegenheid aanwezig is.

AVINED dringt er nogmaals op aan dat het noodzakelijk is dat iedereen zijn uiterste best doet om verdere besmettingen met vogelgriep te voorkomen. Mocht u aanwijzingen hebben dat personen het minder nauw nemen met de regels, dan kunt u dit melden bij het bestaande meldpunt voor incidenten van AVINED.

Afvoermogelijkheden Barneveld en nieuwe uitbraken

Gisteravond heeft AVINED de afvoermogelijkheden voor o.a. eieren via de AI-nieuwsbrief gepubliceerd. Door de uitbraken van vogelgriep in Voorthuizen en Lunteren (2x) worden deze mogelijkheden weer zwaar beperkt. Legbedrijven die in een van deze nieuwe beperkingsgebieden (10 km zones) zitten, kunnen voorlopig geen eieren meer afvoeren. Als de screening op vogelgriep van de bedrijven rond de nieuwe uitbraken goed is verlopen, zullen nieuwe mogelijkheden voor afvoer volgen. U wordt hierover geïnformeerd.

Vragen en antwoorden regio 7 en regio 10

  • Wat zijn regio 7 en regio 10? In verband met dierziektebestrijding is Nederland opgedeeld in regio’s. Bij een uitbraak van vogelgriep kan de overheid naast het instellen van een beperkingsgebied (10- km gebied rond de uitbraak) ook maatregelen treffen in een breder gebied (regio). Regio 7 en 10 vindt u deze link.
  • Waarom zijn deze regio’s ingesteld? De besmettingen in Voorthuizen en Lunteren zijn in een pluimveedicht gebied. Om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen, zijn extra maatregelen ingesteld in dit gebied.
  • Wat mag niet in regio 7 en 10? Er geldt een vervoersverbod voor pluimvee en andere risicovogels.
  • Wat mag wel in regio 7 en 10? Het vervoer van pluimvee naar de slacht is wel mogelijk als het hygiëneprotocol gevolgd wordt en de dierenarts de dieren uiterlijk 24 uur van tevoren heeft gecontroleerd (klinische inspectie). Dit geldt ook voor het slachten in het buitenland. Het vervoer van (broed)eieren en andere producten is zonder voorwaarden toegestaan in regio 10 en regio 7. Ook doorvoer door de regio’s via snelwegen is toegestaan.

Wat is het verschil tussen het 10 km gebied en regio 7 en 10? Bij een uitbraak van vogelgriep wordt altijd een beperkingsgebied ingesteld. Dit bestaat uit een beschermingsgebied (3 km) en een bewakingsgebied (10 km). Vanwege de pluimveedichtheid is nu een regio ingesteld met extra vervoersverboden (regio 10 en regio 7).